Operatívny prenájom

Prenájom multifunkčných kopírovacích zariadení - alternatíva nielen pre Vaše financovanie.

Copy office ponúka dlhodobý a krátkodobý prenájom čiernobielych a farebných multifunkčných kopírovacích strojov (Kopírka + tlačiareň + skener) a laserových tlačiarní.

Aj z týchto dôvodov si môžete prenajať zariadenie do Vašej kancelárie práve od nás.

Čo je operatívny prenájom a aké služby v sebe zahŕňa ?

Operatívny prenájom nie je iba forma financovania nových multifunkčných kopírovacích strojov a tlačiarní kedy zákazník zaplatí nákupnú cenu zariadenia v mesačných splátkach. Pri prenájme okrem mesačných splátok za zariadenie platí dohodnutú cenu za vyhotovené kópie, ktorá v sebe zahŕňa služby spojené s prevádzkou kopírovacieho stroja alebo tlačiarne.

MESAČNÉ SPLÁTKY
Pri prenájme môžete nadobudnúť novú multifunkčnú kopírku alebo tlačiareň bez veľkých investícií. Hodnota stroja je totiž rozpočítaná do mesačných splátok, ktorých výška závisí od dĺžky doby prenájmu (36, 48 alebo 60 mesiacov). Čím dlhšie je obdobie prenájmu, tým nižší mesačný paušál platíte.

POSKYTOVANÉ SLUŽBY
Prevádzku prenajímaného multifunkčného kopírovacieho stroja zabezpečuje prenajímateľ. To znamená, že počas celej doby operatívneho prenájmu zabezpečuje dodávky spotrebného materiálu, výmenu náhradných dielov, pravidelnú údržbu prenajatých zariadeni a garantuje kvalitu kópií/ výtlačkov. Okrem toho poskytuje zákazníkom podľa potreby poradenské služby a služby v optimalizácii tlače.

CENA ZA KÓPIU
Nájomca platí za poskytnuté služby pevne dohodnutú cenu za kópie alebo výtlačky. Elektronická fakturácia paušálu za prenajaté zariadenie a vyhotovených kópií je realizovaná mesačne na základe odpočtu cez systém @Remote.

MOŽNOSTI PO SKONČENÍ ZMLUVY
Po uplynutí doby prenájmu sa nájomca môže rozhodnúť, či si kopírovací stroj alebo tlačiareň odkúpi do vlastníctva (za minimálnu zostatkovú hodnotu), alebo ho vráti späť prenajímateľovi.
Odkúpenie stroja do vlastníctva býva niekedy spojené s rizikom, že s pribúdajúcim vekom kopírky alebo tlačiarne sa môžu zvyšovať náklady na servis a náhradné diely. Mnohé firmy sa preto rozhodnú jednoducho staré kancelárske zariadenie vrátiť a pokračujú v operatívnom prenájme s novším modelom. V takomto prípade im odpadne aj starosť s likvidáciou starej nefunkčnej kopírky alebo tlačiarne.

V operatívnom prenájme sú zahrnuté tieto služby:

  1. Inštalácia multifunkčného kopírovacieho stroja alebo tlačiarne.
  2. Zaškolenie obsluhy.
  3. Všetky dopravné náklady.
  4. Vykonávanie preventívnej kontroly kopírky.
  5. Dodávka spotrebného materiálu potrebného na vyhotovenie kópií/výtlačkov (dodávka tonerov a náplní do tlačiarní/MFP).
  6. Vykonávanie servisných zásahov najneskôr do 6 pracovných hodín od nahlásenia poruchy.
  7. V čase náročnejšej opravy zabezpečenie náhradného kopírovacieho stroja v požadovanej kvalite.
  8. Vzdialená správa prenajatých zariadení cez systém @Remote.

Tu nájdete ponuku čiernobielych a farebných multifunkčných kopírovacích strojov a laserových tlačiarní.

Vyplnením priloženého formulára môžete ušetriť čas a peniaze pri hľadaní toho správneho produktu, alebo nás môžete kontaktovať priamo na tel. 02/48202007