Servis

copyoffice.sk

Nečakajte v rade.
Staňte sa našim prednostným zákazníkovm.

Ak hľadáte spôsob, ako dlhodobo vyriešiť nielen servis Vašich zariadení, ale aj dodávku spotrebného materiálu, ponúkame Vám možnosť uzavrieť servisno-materiálovú zmluvu /SMZ/.

Čo je podstatou SMZ?

Servisno-materiálovou zmluvou sa servisná organizácia zaväzuje udržiavať Vaše zariadenia (kopírovací stroj, tlačiareň, multifunkčný stroj) v dobrom a prevádzkyschopnom stave.

Poplatky za poskytnutú službu (servis + dodávka spotrebného materiálu) sú zahrnuté v cene za vyhotovené strany/výtlačky, ktoré sa fakturujú mesačne (resp. za dohodnuté časové obdobie) na základe odpočtu skutočne vyhotovených kópií.

Prečo je pre Vás výhodné uzavrieť SMZ?

 • Uzavretím servisno-materiálovej zmluvy sa stávate našim prednostným zákazníkom
 • Získate spoľahlivého a skúseného partnera pre servis Vašich zariadení
 • Váš nahlásený servis bude prednostne vybavený
 • Vaša tlač sa nepreruší ani v prípade potreby väčšieho servisu
 • Ušetríte čas a náklady spojené s obstarávaním náplní
 • Vyhnete sa nadbytočným zásobám spotrebného materiálu
 • V prípade monitorovania Vašich zariadení softvérom @Remote, alebo PrintNonStop Services budú poruchy zariadení a dopĺňanie náplní automaticky nahlasované.

Servisná organizácia sa uzatvorením SMZ zaväzuje vykonávať tieto služby:

 1. Zaškoliť pracovníkov na obsluhu zariadenia.
 2. Vykonávať preventívnu kontrolu zariadenia.
 3. Dodávať spotrebný materiál potrebný na vyhotovenie kópií/výtlačkov (dodávka tonerov a náplní do tlačiarní/MFP).
 4. Vykonávať servisné zásahy najneskôr do 10 pracovných hodín od nahlásenia poruchy.
 5. V čase náročnejšej opravy zabezpečiť náhradný stroj v požadovanej kvalite.