@Remote

Preneste monitorovanie Vášho zariadenia na nás.

Čo je @Remote?

@Remote je systém vzdialenej správy kopírovacích zariadení značky Nashuatec, pomocou ktorej sa dosahuje väčšia efektívnosť správy tlačových zariadení. Stav zariadenia na sieti je monitorovaný v reálnom čase.

Aké činnosti vykoná @Remote za Vás?

Automatické hlásenie servisných udalostí.

Samodiagnostika zariadenia automaticky posiela hlásenia dátovému centru v prípade poruchy alebo iného problému. Naša servisná služba získava tieto informácie okamžite a môže vykonať adekvátne opatrenia na vyriešenie problému a tým minimalizovať doby poruchy zariadenia.

Objednávanie spotrebného materiálu (toner management).

Služba @Remote na základe informácie zo zariadenia automaticky s primeraným predstihom posiela servisnej organizácii hlásenie o potrebe doplnenia tonera.

Minimalizácia manuálnych činností.

Pri manuálnom odčítaní počítadiel musí zákazník odčítať aktuálny stav priamo zo zariadenia, vyplniť formulár a odoslať servisnej organizácii. S použitím @Remote je získavanie počítadiel zo sieťových multifunkčných kopírovacích strojov a tlačiarní automatické, bez nutnosti akéhokoľvek zásahu zo strany zákazníka.

Sledovanie efektivity viacerých zariadení (Fleet management).

Zákazník získava informácie o celkovom počte vytlačených, kopírovaných a skenovaných dokumentov, ich rozdelenie na formáty, rozdelenie na farebné a čierno-biele strany. Na základe týchto informácii viete optimalizovať jednotlivé tlačové zariadenia i celú flotilu.