ABBYY Recognition Server

Napriek komunikácii prostredníctvom e-mailu a internetu zohrávajú papierové dokumenty stále dôležitú úlohu v podnikaní. Spracovanie týchto dokumentov je často časovo náročné a ovplyvňuje efektivitu práce celej firmy.

ABBYY Recognition Server

je pre Vás ideálnym riešením, keď potrebujete ukladať dokumenty na stanovené miesto, urobiť OCR dokumentov a následne fulltextovo v týchto dokumentoch vyhľadávať alebo zaviesť prehľadný systém správy Vašich dokumentov.

Prostredníctvom konverzie papierových dokumentov do formátov ako PDF alebo XML môžu byť informácie elektronicky uložené v IT systéme firmy a cez kľúčové slová jednoducho vyhľadávané. Ďalšou výhodou digitalizácie dokumentov sú úspory v nákladoch na ich skladovanie ako aj vyššia bezpečnosť uložených dokumentov.

Recognition Server konvertuje veľké objemy papierových dokumentov alebo skenovaných údajov automaticky do elektronickej podoby pričom tieto môžu byť následne digitálne archivované alebo použité v ďalších procesoch. Bezkonkurenčná presnosť rozpoznávania textu a možnosti konverzie prakticky eliminujú potrebu prepisovania a preformátovania.

Ako to funguje?

PDF z každého dokumentu

ABBYY Recognition Server automaticky konvertuje papierové, elektronické dokumenty a obrázky a ukladá ich vo formáte PDF alebo PDF/A.

Podpora rôznych scenárov konverzie

ABBYY Recognition Server môže spracovať dokumenty priamo zo skenera/multifunkčných zariadení, alebo importované z mailu, foldrov, Microsoft, SharePoint knižníc. Konvertované dokumenty môžu byť následne dodané do foldrov, SharePoint knižníc alebo na emailové adresy.

Rozpoznávanie OCR a čiarových kódov

Jadrom ABBYY Recognition Servera je výkonné OCR zariadenie , ktoré dokáže spracovať dokumenty vo viac ako 190 jazykoch. Je doplnené zariadením na rozpoznávanie 1D a 2D, QR čiarových kódov. Čiarové kódy môžu byť použité na vykonanie separácie dokumentov.

Priradenie typov dokumentov a metadát.

Typy dokumentov môžu byť rozlíšené automaticky podľa predpísaných pravidiel alebo zadané manuálne operátorom. Indexované hodnoty môžu byť vybrané z obsahu dokumentu pomocou nástroja point & click a priradené každému dokumentu podľa konkrétneho typu.

Často kladené otázky

Dá sa softvér Recognition Server nainštalovať na akékoľvek zariadenie?

Softvér Recognition Server je možné nainštalovať na počítač podľa odporúčanej konfigurácie a následne spolupracuje s akýmkoľvek Vaším zariadením (Skener alebo multifunkčné zariadenie).

Na čo slúži Recognition Server, za čo vlastne platím?

Recognition Server je riešenie vhodné pre organizácie, ktoré potrebujú automatizovaný server OCR a softvér pre zachytávanie dokumentov a ich prevod do PDF formátov.
Zakúpením softvéru získavate ročnú licenciu + podporu na spracovanie 25 000 strán.
CENOVÁ PONUKA NA VYŽIADANIE

Čo sa myslí pod OCR?

Optické rozpoznávanie znakov – OCR (Optical character recognition) je technológia, ktorá umožňuje konvertovať rôzne typy dokumentov, napr. naskenované papierové dokumenty, súbory PDF alebo snímky vytvorené digitálnym fotoaparátom, do upravovateľných a prehľadávateľných formátov. Predstavte si, že máte papierový dokument – napr. článok z časopisu, brožúru alebo zmluvu vo formáte PDF, ktorú vám poslal váš partner prostredníctvom e-mailu. No samotný skener je zjavne nepostačujúci, aby spravil túto informáciu dostupnú na úpravu napr. v programe Microsoft Word. Všetko, čo skener dokáže, je vytvoriť obraz, resp. snímku dokumentu, ktorá je len súborom čiernych a bielych alebo farebných bodov (známe ako rastrový obraz). Aby ste mohli použiť údaje z naskenovaných dokumentov, digitálnych fotografií alebo obrázkových súborov PDF, potrebujete softvér OCR, ktorý vyextrahuje písmená z obrázka, prevedie ich na slová a slová na vety, čo Vám už umožňuje úpravu obsahu originálneho dokumentu. Pozn. Pri softvéri Recognition Server - server poskytuje rýchle a presné výsledky v 199 jazykoch – vo viacerých jazykov, než akýkoľvek iný softvér OCR. To zaisťuje, že obsah textu sa extrahuje presne, dokonca aj v prípade nekvalitných podkladov, napr. faxov . Dokumenty môžu byť prevedené do rôznych výstupných formátov vhodných pre archiváciu, zdielanie alebo úpravy.

Môžem fulltextovo vyhľadávať vo všetkých dokumentoch naraz?

Ak máte vytvorený PDX súbor (napr. v programe Adobe Acrobat Professional) zo súborov, v ktorých chcete vyhľadávať, viete si vyhľadať akúkoľvek časť textu vo všetkých dokumentoch naraz. Ak programom Adobe Acrobat Professional nedisponujete, vieme Vám za poplatok PDX súbor vytvoriť.

Prečo je výhodné pri digitalizácii dokumentov používať čiarové kódy?

Softvér Recognition Server na základe čiarových kódov dokáže dokumenty nielen rozdeliť do správnych súborov, ale tieto súbory vie aj identifikovať a nazvať.

Čo je customizácia?

Customizácia predstavuje nastavenie systému napr. na čítanie čiarových kódov podľa Vašich požiadaviek a následný management dokumentov označených čiarovým kódom. Vytvoríme Vám sériu špecifických čiarových kódov na ľahšiu identifikáciu a management dokumentov učených na digitálne spracovanie.

Môžu softvér používať viacerí užívatelia?

Recognition Server neobmedzuje počet užívateľov ani zákazníckych aplikácií, ktoré môžu pristupovať k systému. Bezobslužné spracovanie dokumentov Vám umožní používať softvér ako centralizovaný systém, ktorý slúži rôznym obchodným procesom a skupinám užívateľov s rôznymi potrebami konverzie.