Riadená správa zariadení a dokumentov

copyoffice.sk

Koľko peňazí môžete ušetriť optimalizáciou Vášho tlačového prostredia?

V súčasnosti sa každá firma snaží efektívne hospodáriť a znižovať svoje prevádzkové náklady. Často prehliadanou oblasťou v šetrení nákladov je tlačové prostredie firmy. Práve tu môžete správnou optimalizáciou Vašich zariadení ušetriť až tretinu nákladov, čo nie je zanedbateľné.

Riadená správa dokumentov /MDS/

V každej firme je potrebné pravidelne spracovávať a archivovať veľké množstvá papierových dokumentov ako faktúr, objednávok, zmlúv.... Digitalizácia dokumentov je moderné, efektívne riešenie pre spracovanie veľkého objemu dokumentov firmy.

V čom spočívajú výhody digitalizácie dokumentov?

  • Rýchle vyhľadávanie dát obsiahnutých v dokumentoch a ich následné spracovanie na ďalšie použitie.
  • Lepšia organizácia a správa dát.
  • Dokumenty môžu byť preposielané medzi rôznymi užívateľmi bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú.
  • Zvýšenie bezpečnosti dokumentov tým, že je možné obmedziť prístup k niektorým údajom.
  • Jednoduchá archivácia s minimálnymi nákladmi.
  • Úspora nákladov na priestor pre archiváciu a služby spojené s archiváciou.

Čo je podstatou riadenej správy dokumentov?

Zjednodušenie úkonov s dokumentmi napr. skenovanie, premenovanie dokumentov, ukladanie do špecifických adresárov, indexovanie, vyhľadávanie.

Ponúkame Vám nasledovné softvérové riešenia:

ABBY Recognition Server