Inštalácia tlačového zariadenia

copyoffice.sk

Tu si môžete stiahnuť Softvér na inštaláciu vášho tlačového zariadenia 
Poznámka: K inštalácii je potrebné on-line pripojenie na internet. 

Postup pri inštalácii 

copyoffice.sk

Kliknite na link: "Download" 

copyoffice.sk

Vyberte operačný systém 

copyoffice.sk

Zvoľte si jazyk a kliknite na link: "Download" 

copyoffice.sk

Súhlas s podmienkami licencie - kliknite na "I accept the agreement" a potom na link: "Instal" 

copyoffice.sk

Predtým ako budete pokračovať v inštalácii, uzavrite všetky otvorené aplikácie a kliknite na link: "Next" 

copyoffice.sk

Súhlas s podmienkami licencie - kliknite na "I accept the agreement" a potom na link: "Next" 

copyoffice.sk

Vyberte Device Software Manager a kliknite na link: "Next" 

copyoffice.sk

Zakliknite "Create a desktop icon" a potom link: "Next" 

copyoffice.sk

Kliknite na link: "Instal" ak chcete pokračovať s inštaláciou, alebo "Back" ak si chcete prehliadnuť alebo zmeniť nastavenia. 

copyoffice.sk

Kliknite na link: "Finish" 

copyoffice.sk

Kliknite na link: "Agree" - súlasíte s podmienkami licencie koncového užívateľa 

copyoffice.sk

Následne vyberte typ pripojenia vášho zariadenia (sieť, USB alebo Driver) a kliknite na link: "Next" 

copyoffice.sk

Zo zoznamu zariadení vyberte model ktorý chcete inštalovať a kliknite na link: "Next" 

copyoffice.sk

Následne prebehne inštalacia ovládača vášho zariadenia. Nakoniec kliknite na "Finish".