Kontrola sieťových nastavení tlačiarne nekomunikujúcej cez @remote

Pokiaľ vaše zariadenie prestalo komunikovať cez @Remote, je potrebné skontrolovať sieťové nastavenie multifunkčnej tlačiarne. Môžete to urobiť dvomi spôsobmi: priamo na multifunkčnej tlačiarni alebo cez web.

 

1. Postup nastavenia cez operačný panel multifunkčnej tlačiarne.

 
copyoffice.sk
 

1. Zatlačte na tlačiarni tlačítko "Nástroje správcu",

2. dalej zvoľte "Systémové nastavenia"

3. a následne "Nastavenie rozhrania"/"Adresa brány IPv4"/"DNS konfigurácia"

4. tu je potrebné nastaviť parametre podľa vašej LAN.

 

copyoffice.sk

Parametre vašej LAN viete zistiť cez Ovládací panel počítača kliknutím na "Sieť a internet"


copyoffice.sk
 

ďalej zvoľte "Centrum sietí"


copyoffice.sk
 

v zozname aktuálnych sieti zvoľte "pripojenie"

 

copyoffice.sk
 

kliknutím na "Podrobnosti" nájdete informácie o Adrese brány IPv4 a DNS konfigurácii

 

2. Postup nastavenia cez webové rozhranie zariadenia.

 

copyoffice.sk

1. Tu zadajte IP adresu zariadenia adresného riadku webového prehliadača.

2. Následne zvoľteprihlásenie/login a zadajte meno a heslo

login: admin

heslo: (nechajte prázdne)


copyoffice.sk
 

3. stlačte Správa zariadenia / Konfigurácia

 

copyoffice.sk

4. v ďalšom kroku v časti Síť / IPv4 nastavte parametre podľa vašej LAN.