Možnosti nastavenia tlače na rôzne typy papiera

Pokiaľ si pri tlači chcete zadefinovať užívateľský formát papiera (formát a hmotnosť papiera) na multifunkčnej laserovej tlačiarni môžete to urobiť dvomi spôsobmi:

1. Tlač použitím bypass/ručného podávača multifunkčného zariadenia

copyoffice.sk
 

V tomto prípade nie je potrebné v tlačiarni robiť žiadne nastavenia, stačí len v počítači pri tlači dokumentu nastaviť cez vlastnosti tlačiarne vstupný bočný zásobník/bypass tray a následne zvoliť typ papiera.

 
copyoffice.sk

Príklady nastavenia pre tlač na papier hmotnosti 170 až 220 g/m2:

1. Input Tray: zvoľte Bypass Tray/bočný podávač
2. Paper Type: zvoľte požadovanú hrúbku papiera na ktorú budete tlačiť

 
copyoffice.sk

Alebo

Kliknite na Detailed Setings/detailné nastavenia a vyberte papier.

 
copyoffice.sk

1. Input Tray: zvoľte Bypass Tray/bočný podávač
2. Paper Type: zvoľte požadovanú hrúbku papiera na ktorú budete tlačiť

 

2. Tlač použitím kaziet/zásobníkov papiera multifunkčného zariadenia

copyoffice.sk

V tomto prípade je potrebné nastaviť daný typ papiera pred tlačou na multifunkčnom zariadení a to cez nástroje užívateľa.

 
copyoffice.sk

V užívateľských nástrojoch stlačte nastavenie zásobníka papiera.

 
copyoffice.sk

A následne zvoľte zásobník do ktorého vkladáte papier a nastavte typ papiera v príslušnej kazete vášho zariadenia.

Postup zmeny nastavenia typu papiera pri zariadeniach so smart operačným panelom nájdete v bode 11. "Nastavenie formátu papiera na zariadeniach so smart operačným panelom"