Nastavenie času režimu spánku - smart operačný panel

copyoffice.sk

Prihlásenie cez ikonu, ktorú máte na operačnom paneli. V prípade že je neaktívna, je potrebné prihlásiť sa cez účet administrátora.

copyoffice.sk

Zakliknite užívateľské nástroje.

copyoffice.sk

Následne zvoľte funkcie zariadenia.

copyoffice.sk

Zakliknite systémové nastavenia.

copyoffice.sk

Ďalej nastavenie časovača.

copyoffice.sk

Zvoľte časovač režimu spánku.

copyoffice.sk

Nastavte požadovanú hodnotu od 1-60 minut a uložte cez OK.

copyoffice.sk

Vyjdite z nastavenia cez VÝSTUP...výstup a domovskú obrazovku.