Nesprávne nastavenie formátu papiera v kazete

Zariadenie hlási chybu: Nesprávny formát papiera a následne nie je možné tlačiť.

copyoffice.sk

Príčinou je nesprávne nastavenie formátu papiera v kazete stroja. Skontrolujte polohu kolieska v kazete.

copyoffice.sk

NESPRÁVNE NASTAVENIE.
Pokiaľ je posunuté koliesko v nesprávnej polohe, zariadenie vykazuje chybu a netlačí.

copyoffice.sk

SPRÁVNE NASTAVENIE.
Koliesko formátu papiera v kazete musí byť nastavené na hrane.