Nesprávne nastavenie formátu papiera v kazete

Multifunkčná tlačiareň hlási chybu: Nesprávny formát papiera a následne nie je možné tlačiť.

copyoffice.sk

Príčinou je nesprávne nastavenie formátu papiera v kazete tlačiarne. Skontrolujte polohu kolieska v kazete tlačiarne.

copyoffice.sk

NESPRÁVNE NASTAVENIE.
Pokiaľ je posunuté koliesko v nesprávnej polohe, tlačiareň vykazuje chybu a netlačí.

copyoffice.sk

SPRÁVNE NASTAVENIE.
Koliesko formátu papiera v kazete musí byť nastavené na hrane.