Odstránenie tlačových dokumentov z fronty a tlač skúšobnej strany

copyoffice.sk

Vyhľadajte na Vašom počítači tlačiareň resp. multifunkčné zariadenie, ktoré používate pod názvom "Zariadenia a tlačiarne"

copyoffice.sk

Po zakliknutí používanej tlačiarne sa Vám na obrazovke zobrazia dokumenty, ktoré ste odoslali do tlačiarne a stav ich tlače.

copyoffice.sk

Pokiaľ chcete zrušiť len vybrané dokumenty označte všetky dokumenty, ktoré chcete zrušiť a v ponukovej lište zakliknite "Dokument" a potom "Zrušiť"

copyoffice.sk

Potvrďte zrušenie dokumentov "Áno"

copyoffice.sk

Po vymazaní dokumentov zostane Vaša fronta prázdna.

copyoffice.sk

Pokiaľ chcete zrušiť všetky dokumenty bez výberu zvoľte v menu "Tlačiareň" možnosť "Zrušiť všetky dokumenty". Je to rýchlejší spôsob odstránenia dokumentov z tlačovej fronty ale menej prehľadný.

copyoffice.sk

Na vytlačenie skúšobnej strany kliknite v menu tlačového zariadenia na "Tlačiareň"

copyoffice.sk

Ďalej kliknite na "Vlastnosti"

copyoffice.sk

Nakoniec zakliknite "Vytlačiť skúšobnú stranu"