Smart panel - rýchle voľby programov

copyoffice.sk

Kliknite na ikonu rýchlych volieb napr. "Rýchle kopírovanie", "Rýchly skener".

copyoffice.sk

Zrealizujte nastavenia ktoré chcete uložiť. V našom príklade je v rýchlom skeneri nastavená automaticky farba a obojstranný sken.

copyoffice.sk

Následne cez ikonu

copyoffice.sk

Zakliknite "Reg. aktualnych nast. do programu".

copyoffice.sk

Zvoľte číslo, ktoré ešte nemáte naprogramované. V našom príklade sme zvolili 001.

copyoffice.sk

Zadajte názov pre vaše nastavenia /program/.

copyoffice.sk

Program bude registrovaný na vašu Domovskú obrazovku, odkiaľ si ho viete premiestniť na vami zvolenú obrazovku. Cez "Výstup" dokončíte programovanie.

copyoffice.sk

Popísaným postupom si môžete vytvoriť viac jednotlačítkových postupov /programov/ a to v režime "Rýchle kopírovanie" ako aj v režime "Rýchly skener".