Postup vytvorenia správcu užívateľov

V záujme ochrany osobných údajov je možné nastaviť tlačové zariadenie tak, aby ostatní správcovia zariadenia nemali prístup k adresáru zariadenia resp. k správe užívateľov.

Správcu užívateľov zariadenia môžete vytvoriť podľa nasledovného postupu.

copyoffice.sk

1. Pristup na zariadenie cez jeho webové rozhranie

2. Prihláste sa pod aktuálnym účtom správcu. Východzie nastavenie je
login: admin
heslo: prázdne

copyoffice.sk

3. Cez správa zariadenia - konfigurácia.

copyoffice.sk

4. Zvoľte "Správa overenia správcu".

copyoffice.sk

5. V záložke Správa overenia správcu kliknite na "Zapnuté" a odklikite "Nástroje správcu". Následne cez OK uložíte nastavenia.

copyoffice.sk

6. Následne zvoľte "Naprogramovať/zmeniť správcu".

copyoffice.sk

7. Tu zrušte odkliknutie "Správca užívateľov" pre Správcu 1 a odkliknite ho pre Správcu 2 a prideľte Správcovi 2 "Prihlasovacie užívateľské meno a heslo" (viď ukážka).

copyoffice.sk

8. Cez OK uložíte nastavenia a po odhláseni  Správca 1  (v našom príklade admin) nebude mať prístup k adresáru užívateľov.

copyoffice.sk

9. Prístup k adresáru užívateľov bude mať len Správca 2. V našom príklade admin2.