Tlačiareň neberie papiere cez podávač originálov ARDF

Príčinou býva kúsok papiera, nečistota alebo spinka v podávači originálov ARDF resp. papier voľne položený cez senzory tlačiarne.

copyoffice.sk

Otvorte ľavý kryt na podávači ARDF smerom hore a prefúknite ho smerom do miesta podania či odtiaľ nevyletí kúsok papiera resp. či tam nezostala spinka.

copyoffice.sk

Skontrolujte, či na podávači ARDF nezostal voľne položený papier. V tomto prípade sú prekryté čierne senzory (na strojoch A3 formátu) a stroj nevie správne identifikovať veľkosť dokumentu.

copyoffice.sk

Ak je na vrchnom podávači viac dokumentov, tlačiareň vykazuje chybu a chce vytlačiť formát A3 (ak keď vkladáte A4 dokument).

copyoffice.sk

Následne prečistite senzory navlhčenou handričkou alebo papierovou vreckovkou a zatvorte kryt.

copyoffice.sk

Ak zariadenie vykazuje kód SC620, skontrolujte či je správne zatlačený konektor, ktorý vstupuje z ARDF do stroja v zadnej časti zariadenia. Jeho opätovným zapojením bude zariadenie opäť správne fungovať.