Tenká čiara pri kopírovani resp. skenovani cez ARDF (horný podávač dokumentov)

Tlač cez expozičné sklo je v poriadku. Príčinou tejto závady býva zostatok bielitka z dokumentu na sklenom priezore.

copyoffice.sk

Zdvihnite horný podávač originálov ARDF.

 
copyoffice.sk

Prečistite tenký úzky priezor vľavo od expozičného skla navlhčenou handričkou ( prípadne papierovou vreckovkou).

 
copyoffice.sk

Vyčistite tenkú priehľadnú fóliu, ktorá sa nachádza na hornom kryte a dosadá na toto sklíčko po zatvorení podávača.

 
copyoffice.sk

Následne otestujte kopírovanie cez podávač ARDF - mal by byť v poriadku, bez čiary.