Tlačiareň nenačíta nový toner po jeho výmene

Príčinou býva nesprávne vložený toner resp. nesprávne dotlačený pravý bočný kryt.

copyoffice.sk

Pred vložením nového tonera do tlačiarne, musí byť tonerová fľaša bez čierneho uzáveru.

copyoffice.sk

Otvorte predný kryt a vytiahnite nádobu s tonerom - potiahnite zelenú úchytku dohora a súčasne zatlačte bočnú zelenú páčku, aby ste mohli toner vysunúť. (Na prednom kryte býva uvedený návod na výmenu tonera.)

copyoffice.sk

Vyberte prázdnu tonerovú nádobu, vložte novú bez uzáveru a zatlačte naspäť do stroja. Zavrite predný kryt a chvíľu počkajte, kým sa doplní toner do tonerových ciest a na zariadení prestane svietiť signál prázdny toner.

copyoffice.sk

Pokiaľ zariadenie napriek tomu nezačne fungovať, otvorte a zatvorte ešte raz všetky kryty (predný aj bočný).

copyoffice.sk

Skontrolujte či je správne zavretý bočný kryt (v bode kde ukazuje červená šípka by mal byť úplne dotlačený).

V prípade, že závada pretrváva, môže byť vadná DMU a je nutný zasah technika.

Bližšie informácie o tom, ako naložiť s prázdnou tonerovou nádobou nájtete tu.