Multifunkčná tlačiareň netlačí, neskenuje ale kopíruje

Príčinou býva vysunutý resp. vytrhnutý sieťový kábel.

copyoffice.sk

Skontrolujte pripojovací sieťový LAN kabel, či je správne zasunutý do zariadenia. Niekedy pomôže reštart zariadenia resp. PC.

Ak problém pretrváva, je potrebné v prvom rade vyrozumieť svojho IT administrátora a požiadať ho o kontrolu nastavení skenovania.

Pokiaľ budete požadovať IT servis z našej strany, ide o platenú službu (aj v prípade, že zariadenie máte v prenájme).