Tlačiareň vydáva rapotavý zvuk pri ťahaní papiera z kazety a následne sa zasekne papier

Príčinou býva najčastejšie nesprávne vloženie papiera do kazety.

copyoffice.sk

Pri vkladaní papiera do kazety je potrebné vysunúť celú kazetu a skontrolovať, či zelený doraz správne prilieha k papieru.

copyoffice.sk

V prípade nesprávneho uloženia papiera do kazety býva zelený doraz uvoľnený a neprilieha tesne k papieru.

copyoffice.sk

Zelený doraz by mal takto priliehať k papieru.

copyoffice.sk

V ďalšom kroku je potrebné skontrolovať, či je zeleným kolieskom na hrane kazety správne nastavená orientácia a formát papiera (hlavne pri modeloch DSM615-620, resp. MP2000).

copyoffice.sk

Aby sa predišlo zbytočným zásekom, je dôležité dodržiavať vkladanie predpísaného formátu papiera do správnej kazety v zariadení.