Zasekávanie papiera v multifunkčnej tlačiarni

Po otvorení krytu nevidieť žiadny zaseknutý papier - tento problém sa vyskytuje pri modeloch MPC2050/2051 a na jeho odstránenie je potrebné postupne otvoriť všetky kryty, skontrolovať papier v kazetách a reštartovať zariadenie.

copyoffice.sk

Otvorte horný kryt na pravej strane zariadenia

copyoffice.sk

Postupne otvorte ďalšie kryty na pravej strane zariadenia

copyoffice.sk

Súčasne otvorte predný kryt, kde sa menia tonery.

copyoffice.sk

V ďalšom kroku otvorte papierové kazety, vyberte papier a prevetrajte ho ako vejár. Vložte ho späť do kazety a skontrolujte zelený doraz papiera – musí licovať s papierom, nesmie byť k nemu silno pritlačený.

 
copyoffice.sk

Zatvorte postupne všetky kryty na pravej strane stroja a nakoniec predný kryt a vypnite stroj mechanickým červeným vypínačom 0/1 a tiež z elektrickej siete na cca 1 minútu.

Stroj sa po uzavretí krytov a zapojení do siete znova naštartuje, urobte testovacie kópie, či papier prejde papierovou dráhou bez záseku.