Zisťovanie stavu počítadla

V prípade, že Vaše zariadenie nie je pripojené na @Remote (a teda nevieme zistiť stav počítadla cez internet) je pri servise, objednávke tonera alebo pri prenájme potrebné nahlasovať stav počítadla. Pripravili sme pre Vás preto jednoduchý postup, ako tento stav zistíte.

copyoffice.sk

Zatlačte tlačidlo na ktorom je malý kosoštvorec/123

copyoffice.sk

Na displeji sa zobrazí text "počítadlo" resp. "counter"

copyoffice.sk

Potvrďte štartovacou klávesou resp. klávesou OK

copyoffice.sk

Na displeji sa zobrazí stav počítadla. Pri farebnom zariadení je potrebné nahlasovať farebné strany celkom (total) a ČB strany celkom (total)

 
copyoffice.sk

Pokiaľ chcete stavy počítadiel vytlačiť, stlačte "výstup" a následne "tlač počítadiel"

copyoffice.sk

Voľbu potvrďte štartovacím tlačítkom resp. OK

copyoffice.sk

Pokiaľ si protokol o stave počítadle neželáte vytlačiť, stlačte "storno".