Navštívte nás

Copy Office s.r.o.
Rádiová 39
821 04 Bratislava

Sídlo prevádzky pre predajné oddelenie a online tlač dokumentov: Banšelova 21, 821 04 Bratislava

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 7470/B

IČO: 31377874
IČ DPH: SK2020337253
IBAN kód: SK 86 1100 0000 0026 2734 0083
SWIFT kód: TATRSKBX

Tel.: 00421-2-4342 5254 
Fax.: 00421-2-4341 2630 
GPS: S(48,17443°) / V(17,16547°)

 

Otváracia doba
PONDELOK - PIATOK
8:00 - 16:30 hod.

Obedňajšia prestávka
12:00 - 13:00 hod. 

Obchod

copyoffice.sk

Pre bližšie informácie ohľadom typu tlačového zariadenia a softvérových riešení ako aj možnosti prenájmu tlačiarne alebo multifunkčného zariadenia môžete kontaktovať naše obchodné oddelenie. Viac informácií získate tu.

predaj@copyoffice.sk

Tel: 02/48202002

Kde nás nájdete:

Banšelova 21, 821 04 Bratislava

Servis

Viac informácií ohľadom uzavretia servisno-materiálovej zmluvy, nahlasovania servisu, objednávky spotrebného materiálu a technickej podpory nájdete tu.

Nahlásenie servisu:

servis@copyoffice.sk

Tel: 02/48202003

Objednávka spotrebného materiálu:

orders@copyoffice.sk

Tel: 02/48202004

Kde nás nájdete:

Rádiová 39, 821 04 Bratislava

Administratíva

copyoffice.sk

Chýba Vám faktúra? Máte otázky ohľadom zmluvy alebo fakturácie Vášho prenájmu?
Tu môžete získať potrebné informácie, alebo nás kontaktujte priamo:

administrativa@copyoffice.sk

Tel: 02/48202009

Kde nás nájdete:

Banšelova 21, 821 04 Bratislava