ONLINE PORTÁL

copyoffice.sk

Vstup do portálu

Táto sekcia je určená klientom spoločnosti Copy office s.r.o. a umožňuje komunikovať medzi nami modernejšie, bezpečnejšie a hlavne efektívnejšie v oblastiach:

  • správy elektronických faktúr (archív faktúr, prezeranie, tlač faktúr vo formáte PDF),
  • prezerania vašich zmlúv a zariadení (aktuálne zmluvy a zoznam zariadení),
  • servisu vášho zariadenia (podrobnosti o stave a priebehu servisu).

Manuál na používanie ONLINE portálu nájdete tu.