ONLINE PORTÁL

copyoffice.sk

Vstup do portálu

Táto sekcia je určená klientom spoločnosti Copy office s.r.o. a umožňuje komunikovať medzi nami modernejšie, bezpečnejšie a hlavne efektívnejšie v oblastiach:

  • správy elektronických faktúr (archív faktúr, prezeranie, tlač faktúr vo formáte PDF),
  • prezerania vašich zmlúv a zariadení (aktuálne zmluvy a zoznam zariadení),
  • servisu vášho zariadenia (podrobnosti o stave a priebehu servisu).

Manuál na používanie ONLINE portálu nájdete tu.

Vážený zákazník, chceme Vás ubezpečiť, že ochrane Vašich osobných údajov pred neoprávneným nakladaním venujeme maximálnu pozornosť. Vaše osobné údaje a dáta, ktoré nám poskytujete, sú chránené relevantnými technickými bezpečnostnými systémami. Na našej stránke www.copyoffice.sk sú osobné údaje zisťované a spracovávané v zákonnom rozsahu, v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 (GDPR) ako aj so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a zákonom č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách. Zásady spracúvania osobných údajov nájdete tu