loading1
loading2

Sken do zložky-inštalácia pomocou pomocníka

Posuňte úvodnú obrazovku vľavo.

Spustite: Pomocník (Helper) skenování do zložky

Vytlačte si informačný list cieľa, kde sa nachádza postup získania údajov potrebných pre ďalší postup nastavení.

Zdajte názov počítača, v prípade že konfigurátor ho nenájde, zadajte IP adresu počítača.

Zadajte prihlasovacie udaje do počítača…cieľa skenovania

Vyberte zložku pre ukladanie skenov…zložku, ktorú ste si vytvorili pomocou Informačného listu cieľa.

Cez Další…

Zadajte názov, ktorý indentifikuje daný cieľ skenovania…napr. Pocitac sekretariat

Potvrdenie úspešnej registrácie cieľa skenovania…

Nenašli ste, čo ste hľadali?

Neváhajte nás kontaktovať. Technická podpora spoločnosti COPY OFFICE ochotne vyrieši akékoľvek problémy.

V prípade potreby priameho náhľadu našich technikov je potrebné mať nainštalovaný TeamViewer 13

  - V prípade problému s kvalitou tlače nám pošlite sken výtlačku
  test CMYK A3
  pre A3 zariadenie,
  test CMYK A4
  pre A4 zariadenie.
  Pozn: Pri skenovaní výtlačku použite sken z expozičného skla zariadenia.

  - V prípade poškodených alebo zlomených častí stroja pošlite ich foto.