loading1
loading2

Máte tlačiareň, alebo multifunkčné zariadenie a neviete si poradiť s niektorými vecami?

Pripravili sme pre Vás pár jednoduchých rád a postupov, ktoré pomôžu riešiť problémy aj bez zásahu nášho technika.

Užívateľské nastavenia a postupy…

Ako zistiť stav počítadla na multifunkčnej tlačiarní?

V prípade, že Vaša multifunkčná tlačiareň nie je pripojená na vzdialenú správu cez @Remote (a teda nevieme zistiť stav počítadla cez internet) je pri servise, objednávke tonera alebo pri prenájme potrebné nahlasovať stav počítadla. Pripravili sme pre Vás preto jednoduchý postup, ako tento stav zistíte.

 

Zatlačte tlačidlo na ktorom je malý kosoštvorec/123

Na displeji sa zobrazí text “počítadlo” resp. “counter”

Potvrďte štartovacou klávesou resp. klávesou OK

Na displeji sa zobrazí stav počítadla. Pri farebnej tlačiarni je potrebné nahlasovať farebné strany celkom (total) a ČB strany celkom (total)

Pokiaľ chcete stavy počítadiel vytlačiť, stlačte “výstup” a následne “tlač počítadiel”

Voľbu potvrďte štartovacím tlačítkom resp. OK

Pokiaľ si protokol o stave počítadle neželáte vytlačiť, stlačte “storno”.

Návrat

Ako nastaviť formát papiera na tlačiarňach so smart operačným panelom?

Prihlásenie cez ikonu, ktorú máte na operačnom paneli. V prípade že je neaktívna, je potrebné prihlásiť sa cez účet administrátora.

 

Zakliknite užívateľské nástroje.

 

Následne zvoľte funkcie zariadenia.

 

Zakliknite systémové nastavenia.

 

Ďalej nastavenia zásobníka papiera.

 

Vyberte formát papiera v zásobníku.

 

Cez ĎALŠÍ je možné nastaviť typ papiera v zásobniku.
Poznámka: V nastaveniach typu papiera v zásobníku je možnosť DUPLEX. V prípade nastavenia na NIE nebude stroj tlačiť obojstranne na papier z tejto kazety.
…a možnosť POUŽIŤ AUTOMATICKÝ VÝBER PAPIERA. V prípade nastavenia na NIE pri strojoch s viacerými kazetami nebude môcť stroj automaticky brať papier z tejto kazety, ked vyčerpá papier z iných kaziet.

Nastavte požadované hodnoty, uložte ich cez OK a vyjdite z nastavenia cez VÝSTUP

Návrat

Ako nastaviť rýchle predvoľby na tlačiarňach so smart operačným panelom?

Kliknite na ikonu rýchlych volieb napr. “Rýchle kopírovanie”, “Rýchly skener”.

 

Zrealizujte nastavenia ktoré chcete uložiť. V našom príklade je v rýchlom skeneri nastavená automaticky farba a obojstranný sken.

 

Následne cez ikonu

Zakliknite “Reg. aktualnych nast. do programu”.

 

Zvoľte číslo, ktoré ešte nemáte naprogramované. V našom príklade sme zvolili 001.

 

Zadajte názov pre vaše nastavenia /program/.

 

Program bude registrovaný na vašu Domovskú obrazovku, odkiaľ si ho viete premiestniť na vami zvolenú obrazovku. Cez “Výstup” dokončíte programovanie.

 

Popísaným postupom si môžete vytvoriť viac jednotlačítkových postupov /programov/ a to v režime “Rýchle kopírovanie” ako aj v režime “Rýchly skener”.

Návrat

Ako nastaviť rôzne typy papiera na tlač?

Pokiaľ si pri tlači chcete zadefinovať užívateľský formát papiera (formát a hmotnosť papiera) na multifunkčnej laserovej tlačiarni môžete to urobiť dvomi spôsobmi:

1. Tlač použitím bypass/ručného podávača multifunkčného zariadenia

V tomto prípade nie je potrebné v tlačiarni robiť žiadne nastavenia, stačí len v počítači pri tlači dokumentu nastaviť cez vlastnosti tlačiarne vstupný bočný zásobník/bypass tray a následne zvoliť typ papiera.

Príklady nastavenia pre tlač na papier hmotnosti 170 až 220 g/m2:

1. Input Tray: zvoľte Bypass Tray/bočný podávač
2. Paper Type: zvoľte požadovanú hrúbku papiera na ktorú budete tlačiť

alebo kliknite na Detailed Setings/detailné nastavenia a vyberte papier.

1. Input Tray: zvoľte Bypass Tray/bočný podávač
2. Paper Type: zvoľte požadovanú hrúbku papiera na ktorú budete tlačiť

 

2. Tlač použitím kaziet / zásobníkov papiera multifunkčného zariadenia

V tomto prípade je potrebné nastaviť daný typ papiera pred tlačou na multifunkčnom zariadení a to cez nástroje užívateľa.

V užívateľských nástrojoch stlačte nastavenie zásobníka papiera.

A následne zvoľte zásobník do ktorého vkladáte papier a nastavte typ papiera v príslušnej kazete vášho zariadenia.

Postup zmeny nastavenia typu papiera pri zariadeniach so smart operačným panelom nájdete v bode “Ako nastaviť formát papiera na zariadeniach so smart operačným panelom?”

Návrat

Obslužné manuály a návody na odstránenie závad na tlačiarni.

Manuály na obsluhu zariadení a prevádzkové pokyny na odstránenie problémov (napr. pri kopírovaní, faxovaní, tlači, skenovaní, doplnenie tonera a papiera, odstránenie záseku papiera) nájdete tu

Postup pri vyhľadávaní:

 1. Vyberte produkt z kategórie zariadení
 2. Vyberte model z kategórie produktov
 3. Vyhľadajte pre vybraný produkt manuál na stiahnutie (Operating Instructions)
 4. Zvoľte PDF súbor Odstránenie závad (Troubleshooting) v požadovanom jazyku
 5. V pokynoch na odstránenie závad si vyberte druh problému a postupujte podľa uvedeného návodu.

Návrat

SMART PANEL - urobte si poriadok v tlači (video)

Ako nastaviť správny formátu papiera v kazete multifunkčnej tlačiarne?

Multifunkčná tlačiareň hlási chybu: Nesprávny formát papiera a následne nie je možné tlačiť.

 

Príčinou je nesprávne nastavenie formátu papiera v kazete tlačiarne. Skontrolujte polohu kolieska v kazete tlačiarne.

 

NESPRÁVNE NASTAVENIE.
Pokiaľ je posunuté koliesko v nesprávnej polohe, tlačiareň vykazuje chybu a netlačí.

 

SPRÁVNE NASTAVENIE.
Koliesko formátu papiera v kazete musí byť nastavené na hrane.

Návrat

Ako odstrániť dokumenty z fronty a vytlačiť skúšobnú stranu?

Vyhľadajte na Vašom počítači tlačiareň resp. multifunkčné zariadenie, ktoré používate pod názvom “Zariadenia a tlačiarne”

 

Po zakliknutí používanej tlačiarne sa Vám na obrazovke zobrazia dokumenty, ktoré ste odoslali do tlačiarne a stav ich tlače.

 

Pokiaľ chcete zrušiť len vybrané dokumenty označte všetky dokumenty, ktoré chcete zrušiť a v ponukovej lište zakliknite “Dokument” a potom “Zrušiť”

 

Potvrďte zrušenie dokumentov “Áno”

 

Po vymazaní dokumentov zostane Vaša fronta prázdna.

 

Pokiaľ chcete zrušiť všetky dokumenty bez výberu zvoľte v menu “Tlačiareň” možnosť “Zrušiť všetky dokumenty”. Je to rýchlejší spôsob odstránenia dokumentov z tlačovej fronty ale menej prehľadný.

 

Na vytlačenie skúšobnej strany kliknite v menu tlačového zariadenia na “Tlačiareň”

 

Ďalej kliknite na “Vlastnosti”

 

Nakoniec zakliknite “Vytlačiť skúšobnú stranu”

Návrat

Ako nastaviť čas režimu spánku na tlačiarňach so smart operačným panelom?

Prihlásenie cez ikonu, ktorú máte na operačnom paneli. V prípade že je neaktívna, je potrebné prihlásiť sa cez účet administrátora.

 

Zakliknite užívateľské nástroje.

 

Následne zvoľte funkcie zariadenia.

 

Zakliknite systémové nastavenia.

 

Ďalej nastavenie časovača.

 

Zvoľte časovač režimu spánku.

 

Nastavte požadovanú hodnotu od 1-60 minút a uložte cez OK.

 

Vyjdite z nastavenia cez VÝSTUP…výstup a domovskú obrazovku.

Návrat

Ako naložiť s prázdnou tonerovou nádobou do multifunkčnej tlačiarne?

Nové PET plastové obaly Ricoh.

Firma Ricoh sa dlhodobo snaží o znižovanie negatívneho dopadu svojich produktov na životné prostredie. Vo svojich pobočkách v Anglicku a Francúzsku prechádza na používanie surovín na výrobu tonerových nádob, ktoré sú šetrnejšie k životnému prostrediu: PET plast vyrobený z odpadu z domácností.
Na rozdiel od pôvodných plastov na báze oleja, je PET plast vyrobený väčšinou z recyklovaných nádob na nápoje, džúsových a kečupových obalov, ktoré spotrebitelia odhodia do separovaného zberu.
Nové PET plastové obaly Ricoh môžete rozpoznať pod značkou PET # 1 na tonerovej nádobe. (Doteraz boli obaly na toner označované ako PET # 7).
Ďalšou vecou, ktorá sa zmenila, je farba nádoby. Je o trochu tmavšia v porovnaní s nádobami vyrobenými z plastových materiálov na báze oleja. Prechod na PET plast nemá žiadny vplyv na kvalitu a cenu tonerov.

Ako nakladať s odpadom z tonerových nádob?

Obaly z tonerových nádob sú označené týmito symbolmi:

Symbol označuje, že tento výrobok nesmie byť likvidovaný ako komunálny odpad. Pokiaľ chcete tento produkt zlikvidovať, kontaktujte obchod, servis resp. predajcu kde ste produkt zakúpili.

Symbol označuje triedený zber. Trojuholník zo šípok znamená, že obal je možné zhodnotiť. Súčasťou značky je označenie materiálu, z ktorého je obal vyrobený. Označenie materiálu môže byť zobrazené ako číslica v trojuholníku šípok alebo skratka pod trojuholníkom šípok (resp. kombináciou oboch spôsobov).
Takto označený produkt môže byť vhodený do zbernej nádoby na plasty (žltá zberná nádoba). Takmer všetky obaly z čierneho tonera vkladaného do čiernobielej multifunkčnej tlačiarne je možné recyklovať.

Tabuľka obsahuje prehľad tonerov, ktoré sú určené na recykláciu (triedený odpad).

Toner čierny pre multifunkčné zariadenie: Typ zariadenia Označenie
SP8400E BW PET 1
PRO 1356EX – MP1350  / MP1100,1350,9000 BW HDPE 2
MP 2501, 2001 BW PET 1
MP 3554 / 3055,2554,3054 BW HDPE 2
MP 6054 / 5054, 4055 BW HDPE 2
MP 2014 BW PET 1
MP 2014H BW PET 1
MP 305 / MP305+ BW PET 1
A045,A080, MPW6700 BW PET 1
MP2500 BW PET 1
MP201SPF/ MP171/161/DSm415 BW PET 1
DSM615,618,620, MP2000 BW PET 1
MP2205, DSM622,725, MP2550 BW PET 1
MP3500//5000/4002/5002 BW PET 1
MP301 BW PET 1

UPOZORNENIE

Prázdne tonerové nádoby použité do farebného multifunkčného zariadenia nemôžete vhodiť do komunálneho ani separovaného zberu. Môžete ich odovzdať pri najbližšom servise nášmu technikovi a my sa postaráme o ich likvidáciu.

Návrat

Tlač obálok na GelJet zariadení Nashuatec SG3100SNw (video)

SMART PANEL - nastavenie jazyka a pozadia na tlačiarni (video)

SMART PANEL - zrýchlite svoju prácu (video)

Problémy a riešenia…

Gélová tlačiareň SG3100SNw robí svetlé čiary v plných plochách pri tlači. Čo s tým?

Na odstránenie závady je nutné vykonať čistenie tlačových hláv na základe tohto postupu:

Zatlačte oválne tlačítko nad ktorým je ikona kosoštvorec.

Kliknite na biele tlačítko pod textom “prihlásiť” (šípka dole)

Zadajte 6x nulu a stlačte tlačítko OK

Kliknite šípkou vpravo od dipleja na text “údržba” a stlačte tlačítko OK

Kliknite šípkou vpravo od dipleja na text “čistenie hláv” a stlačte tlačítko OK

Kliknite šípkou vpravo od dipleja na text “čistenie všetkých hláv” a stlačte tlačítko OK

Kliknite na biele tlačítko pod textom “odhlásiť sa – áno” (šípka dole)

Návrat

Zasekávanie papiera v pravej časti tlačiarne ( hlavne tlačiareň MPC2050/2051 )?

Po otvorení krytu nevidieť žiadny zaseknutý papier – tento problém sa vyskytuje pri modeloch MPC2050/2051 a na jeho odstránenie je potrebné postupne otvoriť všetky kryty, skontrolovať papier v kazetách a reštartovať zariadenie.

Otvorte horný kryt na pravej strane zariadenia

Postupne otvorte ďalšie kryty na pravej strane zariadenia

Súčasne otvorte predný kryt, kde sa menia tonery.

V ďalšom kroku otvorte papierové kazety, vyberte papier a prevetrajte ho ako vejár. Vložte ho späť do kazety a skontrolujte zelený doraz papiera – musí licovať s papierom, nesmie byť k nemu silno pritlačený.

Zatvorte postupne všetky kryty na pravej strane stroja a nakoniec predný kryt a vypnite stroj mechanickým červeným vypínačom 0/1 a tiež z elektrickej siete na cca 1 minútu.

Stroj sa po uzavretí krytov a zapojení do siete znova naštartuje, urobte testovacie kópie, či papier prejde papierovou dráhou bez záseku.

Návrat

Ako vymeniť toner,keď tlačiareň nenačíta nový toner?

Príčinou býva nesprávne vložený toner resp. nesprávne dotlačený pravý bočný kryt.

Pred vložením nového tonera do tlačiarne, musí byť tonerová fľaša bez čierneho uzáveru.

Otvorte predný kryt a vytiahnite nádobu s tonerom – potiahnite zelenú úchytku dohora a súčasne zatlačte bočnú zelenú páčku, aby ste mohli toner vysunúť. (Na prednom kryte býva uvedený návod na výmenu tonera.)

Vyberte prázdnu tonerovú nádobu, vložte novú bez uzáveru a zatlačte naspäť do stroja. Zavrite predný kryt a chvíľu počkajte, kým sa doplní toner do tonerových ciest a na zariadení prestane svietiť signál prázdny toner.

Pokiaľ zariadenie napriek tomu nezačne fungovať, otvorte a zatvorte ešte raz všetky kryty (predný aj bočný).

Skontrolujte či je správne zavretý bočný kryt (v bode kde ukazuje červená šípka by mal byť úplne dotlačený).

V prípade, že závada pretrváva, môže byť vadná DMU a je nutný zasah technika.

Návrat

Multifunkčná tlačiareň kopíruje, ale netlačí a neskenuje?

Príčinou je systémová chyba – zahltenie zariadenia tlačovým súborom.

V prvom kroku je potrebné odstrániť z fronty na počítači tlačové úlohy, ktoré boli odoslané do tlačiarne alebo multifunkčného zariadenia.

Vytiahnite sieťový LAN kabel z kopírovacieho zariadenia alebo tlačiarne (kábel je potrebné najskôr odistiť a potom vytiahnuť).

Následne korektne vypnite zariadenie červeným mechanickým vypínačom.

A tiež asi na cca 1 minútu aj z elektrickej siete. Postupne opätovne naštartujte zariadenie, zapojte sieťový LAN kábel a vytlačte skúšobnú stranu.

Návrat

Tlačiareň neberie papiere cez podávač originálov ARDF?

Príčinou býva kúsok papiera, nečistota alebo spinka v podávači originálov ARDF resp. papier voľne položený cez senzory tlačiarne.

Otvorte ľavý kryt na podávači ARDF smerom hore a prefúknite ho smerom do miesta podania či odtiaľ nevyletí kúsok papiera resp. či tam nezostala spinka.

Skontrolujte, či na podávači ARDF nezostal voľne položený papier. V tomto prípade sú prekryté čierne senzory (na strojoch A3 formátu) a stroj nevie správne identifikovať veľkosť dokumentu.

Ak je na vrchnom podávači viac dokumentov, tlačiareň vykazuje chybu a chce vytlačiť formát A3 (ak keď vkladáte A4 dokument).

Následne prečistite senzory navlhčenou handričkou alebo papierovou vreckovkou a zatvorte kryt.

Ak zariadenie vykazuje kód SC620, skontrolujte či je správne zatlačený konektor, ktorý vstupuje z ARDF do stroja v zadnej časti zariadenia. Jeho opätovným zapojením bude zariadenie opäť správne fungovať.

Návrat

Po výmene routra-zariadenie netlačí ani neskenuje

Najskôr skontrolujte nasledovné….

 • Či je správne zasunutý LAN vodič do zariadenia.
 • Či nie je povytiahnutý LAN vodič na switchi alebo routri
 • Vypnite MFP(multifunkčné zariadenie)
 • Reštartujte switch resp. router
 • Cca 5 minút po ich reštarte zapnite MFP zariadenie
 • Otestujte tlač a skenovanie na MFP zariadení
 • Ak netlačí a ani neskenuje…postupujte podľa nasledovných pokynov…

Zariadenie zobrazuje aktuálnu IP adresu na displeji.

Overenie konektivity zariadenia cez príkazový riadok….

Cez klávesy logoW+R…následne cez OK

Zadajte do príkazového riadku : ping ip adresa tlačiarne

Zhodnotenie testu konektivity MFP na sieti.

Ak v štatistike ping je lost 100%…MFP zariadenie nekomunikuje na lokálnej sieti…postupujte ďalej v prezentácii…

Ak v štatistike ping je lost 0%…MFP zariadenie komunikuje na lokálnej sieti…požiadajte o pomoc vašu IT podporu.

Zmena nastavenia sieťových nastavení zariadenia cez Užívateľské nástroje…

Užívateľské nástroje na zariadeniach so smart operačným panelom.

Užívateľské nástroje na starších zariadeniach . Pokračujte snímkou 8 …

Funkce zařízení.

Systémová nastavení.

Nastavení rozhraní.

IPv4 adresa zařízení.

Kliknite na Aut.přidělení(DHCP) a následne cez OK…výstup…výstup

Zmena portu tlačiarne vo vašom počítači…

Cez polozku Ovládací panel….Zariadenia a tlačiarne. Kliknite pravým tlačidlom myši na ovládač vašej tlačiarni…následne cez Vlastnosti tlačiarne.

Kliknite na Porty… Pridať port…Standart TCP/IP Port…Nový port

Spustí sa Sprievodca pridaním portu…tu do položky Názov Tlačiarne zadajte IP adresu tlačiarni tak, ako sa vám zobrazuje na displeji zariadenia.

Pokračujte pridaním portu cez Ďalej a potom cez Dokončiť.

Nakoniec nastavenie portu uložíte cez Použiť.

Návrat

Sken do zložky_Připojení k cíli selhalo - Zariadenie tlačí a kopíruje, avšak neskenuje...

Pri použití skenu do zložky sa vám na panely zariadenia zobrazí chybové hlásenie….

Otestujte konektivitu s cieľovou zložkou cez Man.vložení…

Zadajte požadované parametre…

V prípade, že test pripojenia bol úspešný….

Kontaktuje nás cez servis@copyoffice.sk

V prípade, že test pripojenia bol neúspešný, pokračujte ďalej….

V prípade chybového hlásenia – Chyba prístupu do zložky

Skontrolujte či zadaná sieťová cesta do zdieľanej zložky je správna.

Kliknutím pravým tlačidlom myši na danú zložku a cez Vlastnosti….Zdieľanie…sa zobrazí Sieťová cesta

V prípade chybového hlásenia – Chyba pri pripojení k počítaču

Skontroluj nastavenie prihlasovacieho mena a hesla na daný účet do počítača.

V prípade že pripojenie k počítaču je i naďalej neúspešné, pokračujte kontrolou nastavení v ďalších snímkach.

Cez: Ovládací panel \ Všetky položky ovládacieho panela \ Centrum sietí \ Rozšírené nastavenie zdieľania…skontrolujte nastavenia či sa zhodujú podľa priloženej snímky

Kontrola profilu siete pre W10

Stav siete….nesmie byť verejná, zmeníte cez zmeniť vlastnosti pripojenia

Zmena profilu siete vo W10

Kontrola typu siete W7

…cez štart / ovládacie panely / zobraziť stav siete a sieťové úlohy

Záver riešenia problému so skenovaním

 • V prípade, že problém sa vám nepodarilo odstrániť, oslovte vašu IT podporu ….

Návrat

Tlačiareň robí tenkú čiaru pri kopírovani resp. skenovani cez ARDF ( horný podávač dokumentov ) ?

Tlač cez expozičné sklo je v poriadku. Príčinou tejto závady býva zostatok bielitka z dokumentu na sklenom priezore.

Zdvihnite horný podávač originálov ARDF.

Prečistite tenký úzky priezor vľavo od expozičného skla navlhčenou handričkou ( prípadne papierovou vreckovkou).

Vyčistite tenkú priehľadnú fóliu, ktorá sa nachádza na hornom kryte a dosadá na toto sklíčko po zatvorení podávača.

Následne otestujte kopírovanie cez podávač ARDF – mal by byť v poriadku, bez čiary.

Návrat

Multifunkčná tlačiareň netlačí, neskenuje ale kopíruje?

Príčinou býva vysunutý resp. vytrhnutý sieťový kábel.

Skontrolujte pripojovací sieťový LAN kabel, či je správne zasunutý do zariadenia. Niekedy pomôže reštart zariadenia resp. PC.

Ak problém pretrváva, je potrebné v prvom rade vyrozumieť svojho IT administrátora a požiadať ho o kontrolu nastavení skenovania.

Pokiaľ budete požadovať IT servis z našej strany, ide o platenú službu (aj v prípade, že zariadenie máte v prenájme).

Návrat

Tlačiareň vydáva rapotavý zvuk pri ťahaní papiera z kazety a následne sa zasekne papier?

Príčinou býva najčastejšie nesprávne vloženie papiera do kazety.

Pri vkladaní papiera do kazety je potrebné vysunúť celú kazetu a skontrolovať, či zelený doraz správne prilieha k papieru.

V prípade nesprávneho uloženia papiera do kazety býva zelený doraz uvoľnený a neprilieha tesne k papieru.

Zelený doraz by mal takto priliehať k papieru.

V ďalšom kroku je potrebné skontrolovať, či je zeleným kolieskom na hrane kazety správne nastavená orientácia a formát papiera (hlavne pri modeloch DSM615-620, resp. MP2000).

Aby sa predišlo zbytočným zásekom, je dôležité dodržiavať vkladanie predpísaného formátu papiera do správnej kazety v zariadení.

Návrat

Kontrola sieťových nastavení tlačiarne nekomunikujúcej cez @Remote?

Pokiaľ vaše zariadenie prestalo komunikovať cez @Remote, je potrebné skontrolovať sieťové nastavenie multifunkčnej tlačiarne. Môžete to urobiť dvomi spôsobmi: priamo na multifunkčnej tlačiarni alebo cez web.

 

1. Postup nastavenia cez operačný panel multifunkčnej tlačiarne.

 

1. Zatlačte na tlačiarni tlačítko “Nástroje správcu”,

2. dalej zvoľte “Systémové nastavenia”

3. a následne “Nastavenie rozhrania”/”Adresa brány IPv4″/”DNS konfigurácia”

4. tu je potrebné nastaviť parametre podľa vašej LAN.

Parametre vašej LAN viete zistiť cez Ovládací panel počítača kliknutím na “Sieť a internet”

ďalej zvoľte “Centrum sietí”

v zozname aktuálnych sieti zvoľte “pripojenie”

kliknutím na “Podrobnosti” nájdete informácie o Adrese brány IPv4 a DNS konfigurácii

 

2. Postup nastavenia cez webové rozhranie zariadenia.

 

1. Tu zadajte IP adresu zariadenia adresného riadku webového prehliadača.

2. Následne zvoľte prihlásenie / login a zadajte meno a heslo

login: admin

heslo: (nechajte prázdne)

3. stlačte Správa zariadenia / Konfigurácia

4. v ďalšom kroku v časti Síť / IPv4 nastavte parametre podľa vašej LAN.

Návrat

Sken do emailu-Připojení k cíli selhalo... Kontrola spojenia zariadenia s SMTP serverom.

Pri použití skenu do emailu sa vám na panely zariadenia zobrazí nasledovné hlásenie.

Skontrolujte konektivitu zariadenia s SMTP serverom nasledovným postupom…cez Užívateľské nástroje…

Užívateľské nástroje na zariadeniach so smart operačným panelom.

Užívateľské nástroje na starších zariadeniach . Pokračujte snímkou 5…

Funkce zařízení.

Systémová nastavení.

Přenos souboru.

SMTP server.

Spojenie zariadenia s SMTP serverom overíte cez Test připojení.

Záver …

 • V prípade že test spojenia s SMTP je úspešný ale sken do emailu nefunguje, kontaktujte vašu IT podporu.
 • V prípade, že test spojenia s SMTP je neúspešný, pristúpte ku kontrole sieťových nastavení zariadenia, konkrétne Adresy brány a DNS serverov…podrobnejší popis nastavení nájdete v Kontrola sieťových nastavení tlačiarne nekomunikujúcej cez @Remote.

 

Návrat

Sken do zložky-Ověření cíle selhalo - Zariadenie tlačí, kopíruje avšak neskenuje.

Zariadenie pri skenovaní do zložky zobrazí chybové hlásenie….

Otestujte konektivitu s cieľovou zložkou cez Man.vložení

Zadajte požadované parametre…

V prípade chybového hlásenia – Chyby pri pripojení k počítaču

Skontroluj nastavenie prihlasovacieho mena a hesla na daný účet do počítača.

V prípade že pripojenie k počítaču je i naďalej neúspešné, pokračujte kontrolou nastavení v ďalších snímkach.

Kontrola používatelského konta

Cez: Ovládací panel\Všetky položky ovládacieho panela\Používateľské kontá…skontrolujte aký je typ vášho konta, konto musí byť lokálne.

V prípade, ze tomu tak nie je, postupujte cez Zmeniť moje konto v nastavení PC

 

Návrat

Ako inštalovať…

Nastavenie skenovania do zložky na MFP (video)

Sken do emailu-postup nastavenia SMTP servera

Vstúpte do webového rozhrania zariadenia a následne cez prihlásenie.

Východzie prihlásenie je … meno: admin
heslo:             …….bez hesla

Cez Správa zariadenia — Konfigurácia

V Nastaveni zariadenia — cez Email

Vyplňte vyznačené polia podľa parametrov vášho SMTP servera.

Následne sa nastavenia uložia cez OK.

Z webového rozhrania zariadenia vystúpte cez Odhlásenie.

Návrat

Sken do emailu-pridanie cieľa skenovania

Vstúpte do webového rozhrania zariadenia a následne cez Prihlásenie.

Východzie prihlásenie je … meno: admin
heslo:…….bez hesla

Cez Správa zariadenia-Adresář

Cez Pridať  užívateľa

Označte Príjemca emailu…potom cez Jdi na další

Vyplňte požadované polia a potom cez Jdi na další

Zadajte emailovú adresu cieľa…potom cez Jdi na další

Cez OK potvrďte registráciu cieľa skenovania.

Návrat

Inštalácia tlačového zariadenia.

Inštalácia tlačového zariadenia

Tu si môžete stiahnuť Softvér na inštaláciu vášho tlačového zariadenia 
Poznámka: K inštalácii je potrebné on-line pripojenie na internet. 

Postup pri inštalácii 

Kliknite na link: “Download” 

Vyberte operačný systém 

Zvoľte si jazyk a kliknite na link: “Download” 

Súhlas s podmienkami licencie – kliknite na “I accept the agreement” a potom na link: “Instal” 

Predtým ako budete pokračovať v inštalácii, uzavrite všetky otvorené aplikácie a kliknite na link: “Next” 

Súhlas s podmienkami licencie – kliknite na “I accept the agreement” a potom na link: “Next” 

Vyberte Device Software Manager a kliknite na link: “Next” 

Zakliknite “Create a desktop icon” a potom link: “Next” 

Kliknite na link: “Instal” ak chcete pokračovať s inštaláciou, alebo “Back” ak si chcete prehliadnuť alebo zmeniť nastavenia. 

Kliknite na link: “Finish” 

Kliknite na link: “Agree” – súlasíte s podmienkami licencie koncového užívateľa 

Následne vyberte typ pripojenia vášho zariadenia (sieť, USB alebo Driver) a kliknite na link: “Next” 

Zo zoznamu zariadení vyberte model ktorý chcete inštalovať a kliknite na link: “Next” 

Následne prebehne inštalacia ovládača vášho zariadenia. Nakoniec kliknite na “Finish”.

Návrat

Vytvorenie zdielaného priečinku na počítači (video)

Sken do zložky-pridanie cieľa skenovania

Vstúpte do webového rozhrania zariadenia a následne cez Prihlásenie.

Východzie prihlásenie je … meno: admin
heslo:…….bez hesla

Cez Správa zariadenia-Adresář

Cez Pridať  užívateľa

Odkliknite Cílová zložka,potom cez Jdi na další

Vyplňte požadované polia a potom cez Jdi na další

Pri skenovaní do zdieľanej zložky použite protokol SMB a vyplňte ostatné požadované polia…následne cez Jdi na další

Nakoniec cez OK dokončíte registráciu.

Návrat

Nenašli ste, čo ste hľadali?

Neváhajte nás kontaktovať. Technická podpora spoločnosti COPY OFFICE ochotne vyrieši akékoľvek problémy.

V prípade potreby priameho náhľadu našich technikov je potrebné mať nainštalovaný TeamViewer 13

- V prípade problému s kvalitou tlače nám pošlite sken výtlačku
test CMYK
.
- V prípade poškodených alebo zlomených častí stroja pošlite ich foto.