loading1
loading2

Optimalizácia tlačového prostredia

Čo ňou získate a ako môžete ušetriť?

V súčasnosti sa každá firma snaží efektívne hospodáriť a znižovať svoje prevádzkové náklady. Často prehliadanou oblasťou v šetrení nákladov je tlačové prostredie firmy. Práve tu môžete správnou optimalizáciou Vašich zariadení ušetriť až tretinu nákladov, čo nie je zanedbateľné.

Riadená správa tlačových zariadení /MPS/

Spoločnosti často začnú uvažovať o výmene kopírovacieho stroja resp. tlačiarne iba v prípade, že sa im ich pôvodné reprografické zariadenie pokazí a náklady na opravu by boli príliš vysoké.
Ich tlačové prostredie potom pozostáva z množstva zastaraných modelov, ktorých prevádzka sa síce javí ako lacná, je však často časovo náročná vzhľadom na obstarávanie toneru a servisu a navyše firma nemá prehľad o využívaní jednotlivých zariadení ako aj skutočných nákladoch na tlač.

Čo je podstatou riadenej správy tlačových zariadení?

Ide o kontrolovanú tlač všetkých dokumentov vo firme z hľadiska ich nákladov

  • viete kde sa vytvoril dokument
  • kto ho vytvoril
  • aké sú náklady na jeho vytvorenie

Konsolidácia zariadení vo Vašej spoločnosti prináša:

  • zlepšenie dostupnosti služieb tlače,
  • zjednodušenie obstarávania spotrebného materiálu a servisných služieb,
  • lepšiu bezpečnosť a komfort pre používateľov s prehľadom o počte výtlačkov na konkrétneho používateľa,
  • jednoduchšiu IT správu.

Pri externej správe Vašich zariadení prenesiete všetky činnosti spojené s prevádzkou na nás. Nemusíte investovať do nákupu nových zariadení, zaisťovať bežnú údržbu a opravy, nakupovať nadbytočné zásoby spotrebného materiálu. Platíte len za reálne vytlačené strany. O ostatné sa postaráme my.

Proces zavedenia riadenej správy tlačových zariadení pozostáva z postupnosti nasledovných krokov:

1.

Zber údajov o súčasných tlačových zariadeniach firmy manuálne resp. prostredníctvom softvéru a určenie celkových nákladov na vlastníctvo/používanie zariadení /TCO/

2.

Finančná analýza získaných údajov.

3.

Návrh riešenia. Softvérové riešenia sa navrhnú podľa druhu zariadení a špecifických požiadaviek zákazníka.

Ponúka softvérových riešení

MyQ

Zariadenia rovnakej značky, prostredie optimalizované počtom zariadení.

@Remote

Všetky zariadenia sú značky Nashuatec.

ELP

Všetky zariadenia sú značky Nashuatec.