loading1
loading2

Softvér s ktorým prenesiete svoje starosti na nás.

Čo je @Remote?

@Remote je systém vzdialenej správy kopírovacích zariadení značky Nashuatec, pomocou ktorej sa dosahuje väčšia efektívnosť správy tlačových zariadení.

Stav zariadenia na sieti je monitorovaný v reálnom čase.

Ako pomáha @Remote firmám?

Automaticky hlási servisné udalosti

Samodiagnostika zariadenia automaticky posiela hlásenia dátovému centru v prípade poruchy alebo iného problému. Naša servisná služba získava tieto informácie okamžite a môže vykonať adekvátne opatrenia na vyriešenie problému a tým minimalizovať doby poruchy zariadenia.

Automaticky objednáva spotrebný materiál ( toner management )

Systém @Remote na základe informácie zo zariadenia automaticky s primeraným predstihom posiela servisnej organizácii hlásenie o potrebe doplnenia toneru. Vy sa o nič nestaráte, iba kuriérska spoločnosť prinesie nové tonerové kazety.

Minimalizuje manuálne činnosti

Pri manuálnom odčítaní počítadiel musíte odčítať aktuálny stav priamo zo zariadenia, vyplniť formulár a odoslať servisnej organizácii. S použitím @Remote je získavanie počítadiel zo sieťových multifunkčných kopírovacích strojov a tlačiarní automatické, bez nutnosti akéhokoľvek zásahu z Vašej strany.

Sleduje efektivitu viacerých zariadení ( Fleet management )

Vďaka systémovému riešeniu @Remote získavate informácie o celkovom počte vytlačených, kopírovaných a skenovaných dokumentov, ich rozdelenie na formáty, rozdelenie na farebné a čierno-biele strany. Na základe týchto informácii viete optimalizovať jednotlivé tlačové zariadenia i celú flotilu.

Zaujalo Vás systémové riešenie @Remote a máte záujem o viac informácii?

Neváhajte nás kontaktovať.