loading1
loading2

Ako naložiť s prázdnou tonerovou nádobou

Nové PET plastové obaly Ricoh.

Firma Ricoh sa dlhodobo snaží o znižovanie negatívneho dopadu svojich produktov na životné prostredie. Vo svojich pobočkách v Anglicku a Francúzsku prechádza na používanie surovín na výrobu tonerových nádob, ktoré sú šetrnejšie k životnému prostrediu: PET plast vyrobený z odpadu z domácností.
Na rozdiel od pôvodných plastov na báze oleja, je PET plast vyrobený väčšinou z recyklovaných nádob na nápoje, džúsových a kečupových obalov, ktoré spotrebitelia odhodia do separovaného zberu.
Nové PET plastové obaly Ricoh môžete rozpoznať pod značkou PET # 1 na tonerovej nádobe. (Doteraz boli obaly na toner označované ako PET # 7).
Ďalšou vecou, ktorá sa zmenila, je farba nádoby. Je o trochu tmavšia v porovnaní s nádobami vyrobenými z plastových materiálov na báze oleja. Prechod na PET plast nemá žiadny vplyv na kvalitu a cenu tonerov.

Ako nakladať s odpadom z tonerových nádob?

Obaly z tonerových nádob sú označené týmito symbolmi:

Symbol označuje, že tento výrobok nesmie byť likvidovaný ako komunálny odpad. Pokiaľ chcete tento produkt zlikvidovať, kontaktujte obchod, servis resp. predajcu kde ste produkt zakúpili.

Symbol označuje triedený zber. Trojuholník zo šípok znamená, že obal je možné zhodnotiť. Súčasťou značky je označenie materiálu, z ktorého je obal vyrobený. Označenie materiálu môže byť zobrazené ako číslica v trojuholníku šípok alebo skratka pod trojuholníkom šípok (resp. kombináciou oboch spôsobov).
Takto označený produkt môže byť vhodený do zbernej nádoby na plasty (žltá zberná nádoba). Takmer všetky obaly z čierneho tonera vkladaného do čiernobielej multifunkčnej tlačiarne je možné recyklovať.

Tabuľka obsahuje prehľad tonerov, ktoré sú určené na recykláciu (triedený odpad).

Toner čierny pre multifunkčné zariadenie: Typ zariadenia Označenie
SP8400E BW PET 1
PRO 1356EX – MP1350  / MP1100,1350,9000 BW HDPE 2
MP 2501, 2001 BW PET 1
MP 3554 / 3055,2554,3054 BW HDPE 2
MP 6054 / 5054, 4055 BW HDPE 2
MP 2014 BW PET 1
MP 2014H BW PET 1
MP 305 / MP305+ BW PET 1
A045,A080, MPW6700 BW PET 1
MP2500 BW PET 1
MP201SPF/ MP171/161/DSm415 BW PET 1
DSM615,618,620, MP2000 BW PET 1
MP2205, DSM622,725, MP2550 BW PET 1
MP3500//5000/4002/5002 BW PET 1
MP301 BW PET 1

UPOZORNENIE

Prázdne tonerové nádoby použité do farebného multifunkčného zariadenia nemôžete vhodiť do komunálneho ani separovaného zberu. Môžete ich odovzdať pri najbližšom servise nášmu technikovi a my sa postaráme o ich likvidáciu.

Nenašli ste, čo ste hľadali?

Neváhajte nás kontaktovať. Technická podpora spoločnosti COPY OFFICE ochotne vyrieši akékoľvek problémy.

V prípade potreby priameho náhľadu našich technikov je potrebné mať nainštalovanú ľubovoľnú verziu programu TeamViewer

  - V prípade problému s kvalitou tlače nám pošlite sken výtlačku
  test CMYK A3
  pre A3 zariadenie,
  test CMYK A4
  pre A4 zariadenie.
  Pozn: Pri skenovaní výtlačku použite sken z expozičného skla zariadenia.

  - V prípade poškodených alebo zlomených častí stroja pošlite ich foto.