loading1
loading2

Digitalizácia dokumentov jednoducho a rýchlo.

Systémové riešenie, ktoré šetrí peniaze, čas a vďaka ktorému už nič nestratíte.

Napriek online komunikácii zohrávajú papierové dokumenty stále dôležitú úlohu v podnikaní.

Spracovanie týchto dokumentov je často časovo náročné a ovplyvňuje efektivitu práce celej firmy.

Fine Reader Server je riešením

keď potrebujete ukladať dokumenty na stanovené miesto, urobiť OCR dokumentov a následne fulltextovo v týchto dokumentoch vyhľadávať, alebo zaviesť prehľadný systém správy dokumentov. Získate ním prehľadný a ľahko spracovateľný firemný archív v maximálnom možnom zabezpečení.

pri prepisovaní papierových dokumentov do formátov PDF alebo XML. Dáta sú elektronicky uložené a cez kľúčové slová jednoducho vyhľadávané. Ďalšou výhodou digitalizácie dokumentov sú úspory v nákladoch na ich skladovanie, ako aj vyššia bezpečnosť uložených dokumentov.

pri digitalizácii papierových dokumentov alebo skenovaných údajov, pričom tieto môžu byť následne digitálne archivované, alebo použité v ďalších procesoch. Bezkonkurenčná presnosť rozpoznávania textu a možnosti konverzie prakticky eliminujú potrebu prepisovania a preformátovania.

Čo Fine Reader Serverom získate?

PDF z každého dokumentu

Fine Reader Server automaticky konvertuje papierové, elektronické dokumenty, obrázky a ukladá ich vo formáte PDF alebo PDF/A.

Podporu rôznych scenárov konverzie

Fine Reader Server môže spracovať dokumenty priamo zo skenera / multifunkčných zariadení, alebo importované z mailu, foldrov, Microsoft, SharePoint knižníc. Konvertované dokumenty môžu byť následne dodané do foldrov, SharePoint knižníc alebo na emailové adresy.

Rozpoznávanie OCR a čiarových kódov

Jadrom Fine Reader Servera je výkonné OCR zariadenie, ktoré dokáže spracovať dokumenty vo viac ako 190 jazykoch. Je doplnené zariadením na rozpoznávanie 1D a 2D, QR čiarových kódov. Čiarové kódy môžu byť použité na vykonanie separácie dokumentov.

Priradenie typov dokumentov a metadát

Typy dokumentov môžu byť rozlíšené automaticky podľa predpísaných pravidiel alebo zadané manuálne operátorom. Indexované hodnoty môžu byť vybrané z obsahu dokumentu pomocou nástroja point & click a priradené každému dokumentu podľa konkrétneho typu.

Hlavné výhody Fine Reader Servera

Komplexný softvér na digitalizáciu dokumentov.

Fine Reader Server si poradí so všetkými fázami počas digitalizácie dokumentov – od ich prevzatia po naskenovaní, vykonania OCR, indexovania, premenovania až po export.

Jednoduché nasadenie a používanie.

Intuitívne rozhranie tohto riešenia na báze servera zjednodušuje nastavenie. Jednoduchá je aj obsluha, bez potreby školenia.

Bezkonkurenčná škálovateľnosť.

Toto riešenie je ľahko rozšíriteľné na viacjadrové procesory, alebo na viaceré servery – dokáže si tak poradiť s akýmkoľvek objemom dokumentov.

Mohlo by Vás zaujímať

Softvér Fine Reader Server je možné nainštalovať na počítač podľa odporúčanej konfigurácie a následne spolupracuje s akýmkoľvek zariadením ( skener, alebo multifunkčné zariadenie ).

Fine Reader Server je riešenie vhodné pre organizácie, ktoré potrebujú automatizovaný server OCR a softvér pre zachytávanie dokumentov a ich prevod do PDF formátov.
Zakúpením softvéru získavate ročnú licenciu + podporu na spracovanie 25 000 strán.
CENOVÁ PONUKA NA VYŽIADANIE

Optické rozpoznávanie znakov – OCR (Optical character recognition) je technológia, ktorá umožňuje konvertovať rôzne typy dokumentov, napr. naskenované papierové dokumenty, súbory PDF alebo snímky vytvorené digitálnym fotoaparátom, do upravovateľných a prehľadávateľných formátov. Predstavte si, že máte papierový dokument – napr. článok z časopisu, brožúru alebo zmluvu vo formáte PDF, ktorú vám poslal váš partner prostredníctvom e-mailu. No samotný skener je zjavne nepostačujúci, aby spravil túto informáciu dostupnú na úpravu napr. v programe Microsoft Word. Všetko, čo skener dokáže, je vytvoriť obraz, resp. snímku dokumentu, ktorá je len súborom čiernych a bielych alebo farebných bodov (známe ako rastrový obraz). Aby ste mohli použiť údaje z naskenovaných dokumentov, digitálnych fotografií alebo obrázkových súborov PDF, potrebujete softvér OCR, ktorý vyextrahuje písmená z obrázka, prevedie ich na slová a slová na vety, čo Vám už umožňuje úpravu obsahu originálneho dokumentu. Pozn. Pri softvéri Fine Reader Server – server poskytuje rýchle a presné výsledky v 199 jazykoch – vo viacerých jazykov, než akýkoľvek iný softvér OCR. To zaisťuje, že obsah textu sa extrahuje presne, dokonca aj v prípade nekvalitných podkladov, napr. faxov . Dokumenty môžu byť prevedené do rôznych výstupných formátov vhodných pre archiváciu, zdielanie alebo úpravy.

Ak máte vytvorený PDX súbor (napr. v programe Adobe Acrobat Professional) zo súborov, v ktorých chcete vyhľadávať, viete si vyhľadať akúkoľvek časť textu vo všetkých dokumentoch naraz. Ak programom Adobe Acrobat Professional nedisponujete, vieme Vám za poplatok PDX súbor vytvoriť.

Softvér Fine Reader Server na základe čiarových kódov dokáže dokumenty nielen rozdeliť do správnych súborov, ale tieto súbory vie aj identifikovať a nazvať.

Customizácia predstavuje nastavenie systému napr. na čítanie čiarových kódov podľa požiadaviek a následný management dokumentov označených čiarovým kódom. Vytvoríme sériu špecifických čiarových kódov na ľahšiu identifikáciu a management dokumentov učených na digitálne spracovanie.

Fine Reader Server neobmedzuje počet užívateľov ani zákazníckych aplikácií, ktoré môžu pristupovať k systému. Bezobslužné spracovanie dokumentov Vám umožní používať softvér ako centralizovaný systém, ktorý slúži rôznym obchodným procesom a skupinám užívateľov s rôznymi potrebami konverzie.