loading1
loading2

Kalibrácia farieb farebného multifunkčného zariadenia

Zariadenie s klasickým panelom

Zariadenie so smart panelom

Cez tlačidlo nástroje užívateľa

Následne cez Údržba

Automatická kalibrace barev

Ak sa Vám zobrazí nasledovné hlásenie, tak pokračujte cez VýstupVýstup (ak nie tak pokračujte na 7

Cez Prihlášení….2X…zadajte admin pristup do zariadenia…východzie nastavenie je:

užívat.jméno…admin
heslo…          (bez hesla).

Pokračujte cez Udržba Aut. kalibrace barev

Cez StartZahajit tisk…následne postupujte podľa inštrukcií…a postupne vykonajte kalibrácie jednotlivých Test.vzor. v chronologickom poradí

Presuňte úvodnú obrazovku vľavo

Cez Užívateľské nástroje…Funkce zařízení…

Cez Udržba….Aut.kalibrace barev….

Ak sa Vám zobrazí nasledovné hlásenie, tak pokračujte cez VýstupVýstup(ak nie tak pokračujte na 7)

Cez Prihlášení….2X…zadajte admin pristup do zariadenia…

východzie nastavenie je:

užívat.jméno…admin
heslo…          (bez hesla).

Pokračujte cez UdržbaAut. kalibrace barev.

Nenašli ste, čo ste hľadali?

Neváhajte nás kontaktovať. Technická podpora spoločnosti COPY OFFICE ochotne vyrieši akékoľvek problémy.

V prípade potreby priameho náhľadu našich technikov je potrebné mať nainštalovaný TeamViewer 13

  - V prípade problému s kvalitou tlače nám pošlite sken výtlačku
  test CMYK A3
  pre A3 zariadenie,
  test CMYK A4
  pre A4 zariadenie.
  Pozn: Pri skenovaní výtlačku použite sken z expozičného skla zariadenia.

  - V prípade poškodených alebo zlomených častí stroja pošlite ich foto.