loading1
loading2

Ověření cíle selhalo – Zariadenie tlačí, kopíruje, avšak neskenuje…

Zariadenie pri skenovaní do zložky zobrazí chybové hlásenie….

Otestujte konektivitu s cieľovou zložkou cez Man.vložení

Zadajte požadované parametre…

V prípade chybového hlásenia – Chyby pri pripojení k počítaču

Skontroluj nastavenie prihlasovacieho mena a hesla na daný účet do počítača.

V prípade že pripojenie k počítaču je i naďalej neúspešné, pokračujte kontrolou nastavení v ďalších snímkach.

Kontrola používatelského konta

Cez: Ovládací panel\Všetky položky ovládacieho panela\Používateľské kontá…skontrolujte aký je typ vášho konta, konto musí byť lokálne.

V prípade, ze tomu tak nie je, postupujte cez Zmeniť moje konto v nastavení PC

Nenašli ste, čo ste hľadali?

Neváhajte nás kontaktovať. Technická podpora spoločnosti COPY OFFICE ochotne vyrieši akékoľvek problémy.

V prípade potreby priameho náhľadu našich technikov je potrebné mať nainštalovaný TeamViewer 13

  - V prípade problému s kvalitou tlače nám pošlite sken výtlačku
  test CMYK A3
  pre A3 zariadenie,
  test CMYK A4
  pre A4 zariadenie.
  Pozn: Pri skenovaní výtlačku použite sken z expozičného skla zariadenia.

  - V prípade poškodených alebo zlomených častí stroja pošlite ich foto.