loading1
loading2

Sken do zložky – Pridanie cieľa skenovania

Vstúpte do webového rozhrania zariadenia a následne cez Prihlásenie.

Východzie prihlásenie je … meno: admin
heslo:…….bez hesla

Cez Správa zariadenia-Adresář

Cez Pridať  užívateľa

Odkliknite Cílová zložka,potom cez Jdi na další

Vyplňte požadované polia a potom cez Jdi na další

Pri skenovaní do zdieľanej zložky použite protokol SMB a vyplňte ostatné požadované polia…následne cez Jdi na další

Nakoniec cez OK dokončíte registráciu.

Nenašli ste, čo ste hľadali?

Neváhajte nás kontaktovať. Technická podpora spoločnosti COPY OFFICE ochotne vyrieši akékoľvek problémy.

V prípade potreby priameho náhľadu našich technikov je potrebné mať nainštalovaný TeamViewer 13

  - V prípade problému s kvalitou tlače nám pošlite sken výtlačku
  test CMYK A3
  pre A3 zariadenie,
  test CMYK A4
  pre A4 zariadenie.
  Pozn: Pri skenovaní výtlačku použite sken z expozičného skla zariadenia.

  - V prípade poškodených alebo zlomených častí stroja pošlite ich foto.