loading1
loading2

Ako nastaviť rôzne typy papiera na tlač

Pokiaľ si pri tlači chcete zadefinovať užívateľský formát papiera (formát a hmotnosť papiera) na multifunkčnej laserovej tlačiarni môžete to urobiť dvomi spôsobmi:

1. Tlač použitím bypass/ručného podávača multifunkčného zariadenia

V tomto prípade nie je potrebné v tlačiarni robiť žiadne nastavenia, stačí len v počítači pri tlači dokumentu nastaviť cez vlastnosti tlačiarne vstupný bočný zásobník/bypass tray a následne zvoliť typ papiera.

Príklady nastavenia pre tlač na papier hmotnosti 170 až 220 g/m2:

1. Input Tray: zvoľte Bypass Tray/bočný podávač
2. Paper Type: zvoľte požadovanú hrúbku papiera na ktorú budete tlačiť

alebo kliknite na Detailed Setings/detailné nastavenia a vyberte papier.

1. Input Tray: zvoľte Bypass Tray/bočný podávač
2. Paper Type: zvoľte požadovanú hrúbku papiera na ktorú budete tlačiť

 

2. Tlač použitím kaziet / zásobníkov papiera multifunkčného zariadenia

V tomto prípade je potrebné nastaviť daný typ papiera pred tlačou na multifunkčnom zariadení a to cez nástroje užívateľa.

V užívateľských nástrojoch stlačte nastavenie zásobníka papiera.

A následne zvoľte zásobník do ktorého vkladáte papier a nastavte typ papiera v príslušnej kazete vášho zariadenia.

Postup zmeny nastavenia typu papiera pri zariadeniach so smart operačným panelom nájdete v bode “Ako nastaviť formát papiera na zariadeniach so smart operačným panelom?

Nenašli ste, čo ste hľadali?

Neváhajte nás kontaktovať. Technická podpora spoločnosti COPY OFFICE ochotne vyrieši akékoľvek problémy.

V prípade potreby priameho náhľadu našich technikov je potrebné mať nainštalovaný TeamViewer 13

  - V prípade problému s kvalitou tlače nám pošlite sken výtlačku
  test CMYK A3
  pre A3 zariadenie,
  test CMYK A4
  pre A4 zariadenie.
  Pozn: Pri skenovaní výtlačku použite sken z expozičného skla zariadenia.

  - V prípade poškodených alebo zlomených častí stroja pošlite ich foto.