loading1
loading2

Sken do e-mailu – pridanie cieľa skenovania

Vstúpte do webového rozhrania zariadenia a následne cez Prihlásenie.

Východzie prihlásenie je … meno: admin
heslo:…….bez hesla

Cez Správa zariadenia-Adresář

Cez Pridať  užívateľa

Označte Príjemca emailu…potom cez Jdi na další

Vyplňte požadované polia a potom cez Jdi na další

Zadajte emailovú adresu cieľa…potom cez Jdi na další

Cez OK potvrďte registráciu cieľa skenovania.

Nenašli ste, čo ste hľadali?

Neváhajte nás kontaktovať. Technická podpora spoločnosti COPY OFFICE ochotne vyrieši akékoľvek problémy.

V prípade potreby priameho náhľadu našich technikov je potrebné mať nainštalovaný TeamViewer 13

  - V prípade problému s kvalitou tlače nám pošlite sken výtlačku
  test CMYK A3
  pre A3 zariadenie,
  test CMYK A4
  pre A4 zariadenie.
  Pozn: Pri skenovaní výtlačku použite sken z expozičného skla zariadenia.

  - V prípade poškodených alebo zlomených častí stroja pošlite ich foto.