loading1
loading2

Ako vymeniť toner, keď tlačiareň nenačíta nový toner

Príčinou býva nesprávne vložený toner resp. nesprávne dotlačený pravý bočný kryt.

Pred vložením nového tonera do tlačiarne, musí byť tonerová fľaša bez čierneho uzáveru.

Otvorte predný kryt a vytiahnite nádobu s tonerom – potiahnite zelenú úchytku dohora a súčasne zatlačte bočnú zelenú páčku, aby ste mohli toner vysunúť. (Na prednom kryte býva uvedený návod na výmenu tonera.)

Vyberte prázdnu tonerovú nádobu, vložte novú bez uzáveru a zatlačte naspäť do stroja. Zavrite predný kryt a chvíľu počkajte, kým sa doplní toner do tonerových ciest a na zariadení prestane svietiť signál prázdny toner.

Pokiaľ zariadenie napriek tomu nezačne fungovať, otvorte a zatvorte ešte raz všetky kryty (predný aj bočný).

Skontrolujte či je správne zavretý bočný kryt (v bode kde ukazuje červená šípka by mal byť úplne dotlačený).

V prípade, že závada pretrváva, môže byť vadná DMU a je nutný zasah technika.

Nenašli ste, čo ste hľadali?

Neváhajte nás kontaktovať. Technická podpora spoločnosti COPY OFFICE ochotne vyrieši akékoľvek problémy.

V prípade potreby priameho náhľadu našich technikov je potrebné mať nainštalovaný TeamViewer 13

  - V prípade problému s kvalitou tlače nám pošlite sken výtlačku
  test CMYK A3
  pre A3 zariadenie,
  test CMYK A4
  pre A4 zariadenie.
  Pozn: Pri skenovaní výtlačku použite sken z expozičného skla zariadenia.

  - V prípade poškodených alebo zlomených častí stroja pošlite ich foto.