loading1
loading2

Zasekávanie papiera v pravej časti tlačiarne

Po otvorení krytu nevidieť žiadny zaseknutý papier – tento problém sa vyskytuje pri modeloch MPC2050/2051 a na jeho odstránenie je potrebné postupne otvoriť všetky kryty, skontrolovať papier v kazetách a reštartovať zariadenie.

Otvorte horný kryt na pravej strane zariadenia

Postupne otvorte ďalšie kryty na pravej strane zariadenia

Súčasne otvorte predný kryt, kde sa menia tonery.

V ďalšom kroku otvorte papierové kazety, vyberte papier a prevetrajte ho ako vejár. Vložte ho späť do kazety a skontrolujte zelený doraz papiera – musí licovať s papierom, nesmie byť k nemu silno pritlačený.

Zatvorte postupne všetky kryty na pravej strane stroja a nakoniec predný kryt a vypnite stroj mechanickým červeným vypínačom 0/1 a tiež z elektrickej siete na cca 1 minútu.

Stroj sa po uzavretí krytov a zapojení do siete znova naštartuje, urobte testovacie kópie, či papier prejde papierovou dráhou bez záseku.

Nenašli ste, čo ste hľadali?

Neváhajte nás kontaktovať. Technická podpora spoločnosti COPY OFFICE ochotne vyrieši akékoľvek problémy.

V prípade potreby priameho náhľadu našich technikov je potrebné mať nainštalovaný TeamViewer 13

  - V prípade problému s kvalitou tlače nám pošlite sken výtlačku
  test CMYK A3
  pre A3 zariadenie,
  test CMYK A4
  pre A4 zariadenie.
  Pozn: Pri skenovaní výtlačku použite sken z expozičného skla zariadenia.

  - V prípade poškodených alebo zlomených častí stroja pošlite ich foto.