loading1
loading2
alt

Ako môže vaša firma poraziť infláciu pomocou správy tlače

category

Ako sa to robí

author

CopyOffice

Inflácia rastie a jej dôsledky sa prejavujú vo všetkých oblastiach podnikania. S rastúcou cenou spotrebného materiálu pre tlačiarne musia podniky hľadať spôsoby, ako ušetriť peniaze a udržať náklady na nízkej úrovni. Riadené tlačové služby môžu byť užitočným nástrojom na zníženie nákladov a predstavujú jeden z najlepších spôsobov, ako môžu podniky všetkých veľkostí prekonať infláciu.

V tomto článku sa budeme venovať tomu, ako môžu podniky využívať správu tlače na úsporu peňazí, zvýšenie efektivity a zlepšenie bezpečnosti. Poďme teda na to.

Čo sú spravované tlačové služby a ako môžu pomôcť poraziť infláciu?

„Správa tlače“ je široký pojem označujúci správu kancelárskych tlačiarní. Hlavný koncept správy tlače spočíva v tom, že sa zavádzajú systémy a kontrolné mechanizmy na monitorovanie a správu parku tlačiarní danej spoločnosti.

Ako môžu spravované tlačové služby pomôcť ušetriť peniaze?

Inflácia predstavuje pre podniky všetkých veľkostí významný a rastúci problém. Rastúce ceny všetkého, od papiera až po toner do tlačiarní, môžu mať vážny vplyv na hospodárske výsledky. Ako majiteľ firmy si musíte byť inflácie vedomý a prijať opatrenia na zmiernenie jej účinkov – a to znamená riadiť priebežné náklady, napríklad náklady na tlačiarne. Jedným z najlepších spôsobov, ako riadiť náklady na tlačiarne, je využiť služby monitoringu riadených tlačových služieb.

Aké sú výhody správy tlače s riadenými tlačovými službami?

Existuje niekoľko kľúčových výhod, ktoré môžu pomôcť kompenzovať účinky inflácie:

Priame úspory nákladov

Jednou z najlepších výhod riadených tlačových služieb je úspora nákladov, ktorú môžu priniesť. Vďaka efektívnej správe tlače môžete zlepšiť celkové náklady na výstup dokumentov. Zefektívnením procesov, využívaním úspornejších tlačových zariadení a prijatím lepších pravidiel i kontrol prístupu k tlačiarňam, môže vaša firma ušetriť peniaze.

Priama kontrola produkcie a výstupu tlače môže podnikom ušetriť peniaze. Podniky môžu napríklad obmedziť, kto má prístup k tlačovým funkciám, a nastaviť tlačové kvóty na obmedzenie nadmernej tlače. Tým sa zabezpečí, aby ste nakoniec nemíňali peniaze na nadmernú tlač, ktorej by ste sa mohli vyhnúť.

Zvýšenie efektivity

Pomocou správy tlače môžete vytvoriť efektívnejší systém na kontrolu toho, ako sa tlače vytvárajú, kto má k nim prístup a podobne. To môže pomôcť zvýšiť efektivitu a znížiť plytvanie, čo vedie k zvýšeniu produktivity.

Správa tlače ponúka aj niektoré nepriame výhody a úspory nákladov. Ak má napríklad váš tím lepšie pracovné postupy pri používaní tlačiarne, znižuje sa tým čas, ktorý strávi riešením problémov s tlačou a tlačiarňami. Zvyšný čas, ktorý mohli stráviť prácou s tlačiarňami, môžu potom venovať činnostiam prinášajúcim zisk.

Zlepšená bezpečnosť

Ďalšou výhodou spravovaných tlačových služieb je ich zvýšená bezpečnosť. Správa tlačového zariadenia dokáže zlepšiť bezpečnosť vašich dokumentov a zabezpečiť, aby sa k citlivým údajom nedostali neoprávnené osoby. Obmedzením prístupu k určitým funkciám a tlačiarňam, môžu podniky zabezpečiť, aby nedošlo k narušeniu bezpečnosti alebo neoprávneným výtlačkom. Zabráni sa tak, odcudzeniu akýchkoľvek údajov alebo duševného vlastníctva, alebo ich využitiu konkurenciou.

Ako začať so správou tlače?

Začneme analýzou vašich súčasných vlastnených aktív a vytvorením štruktúry potrebných výstupných zariadení. S vašou pomocou vypracujeme odporúčania na opätovné nasadenie a lepšie využitie zariadení.

Používame software na kompletný monitoring tlačiarní všetkých tlačových procesov, čím zdokumentujeme sieťové výstupy zariadení. Systém nám zároveň zobrazuje úroveň tonera, takže môžeme predvídať, objednávať a dodávať náhradný toner „just-in-time“ na miesto koncového používateľa.

Neviete sa stále rozhodnúť? Kontaktujte nás.

Zaujali Vás naše myšlienky?

Pozrite sa na ponuku tlačiarenských zariadení.

Farebné zariadenia

Multifunkčná tlačiareň farebná

Čiernobiele zariadenia

EKO farebné kopírky

EKO čiernobiele kopírky