loading1
loading2
alt

Ako správne zlikvidovať staré zariadenia a chrániť citlivé údaje

category

Ako sa to robí

author

CopyOffice

V dnešnom svete sa technológie stali dôležitou súčasťou podnikov a s tým súvisí aj častá potreba likvidácie zariadení. Či už ide o prechod na nové zariadenia alebo likvidáciu nepoužívaných zariadení, podniky musia zabezpečiť správnu likvidáciu starých zariadení, aby ochránili citlivé údaje.

Príkladmi zariadení sú počítače, notebooky, smartfóny, tablety, pevné disky, USB disky, digitálne fotoaparáty, tlačiarne, skenery a akékoľvek iné elektronické zariadenia, ktoré spracúvajú a uchovávajú údaje.

Význam správnej likvidácie starých zariadení a ochrany citlivých údajov nemožno podceňovať. Ak tak neurobíte, môže byť firma zraniteľná a čeliť kybernetickým útokom, úniku údajov, súdnym sporom a pokutám. Preto je nevyhnutné, aby podniky prijali preventívne opatrenia na ochranu svojich citlivých údajov v rámci osvedčených postupov kybernetickej bezpečnosti.

5 krokov na správnu likvidáciu zariadení

Na zabezpečenie správnej likvidácie zariadení a ochrany citlivých údajov musia podniky dodržiavať niekoľko kľúčových krokov pre kybernetickú bezpečnosť:

1. Pred likvidáciou zariadení zálohujte a vymažte údaje

Pred likvidáciou akéhokoľvek zariadenia sa odporúča zálohovať všetky potrebné údaje, aby sa predišlo strate dôležitých informácií. To možno dosiahnuť manuálnym zálohovaním pomocou externých pevných diskov alebo cloudových služieb. Firmy môžu použiť aj softvér určený na vytvorenie obrazu pevného disku zariadenia. Tento postup sa bežne označuje ako klonovanie disku a poskytuje presnú kópiu údajov zariadenia vrátane operačného systému, aplikácií a súborov.

Po zálohovaní údajov by sa zariadenie malo vymazať, aby sa ochránili citlivé informácie. Na tento účel sa môže použiť softvér určený na bezpečné vymazanie údajov, napríklad CCleaner alebo DBAN. Tým sa zabezpečí, že všetky údaje budú natrvalo vymazané, takže ich nebude možné obnoviť žiadnym softvérom na obnovu údajov.

2. Pred likvidáciou zariadení odstráňte karty SIM a pamäťové karty

Vymazanie údajov z pamäte zariadenia nemôže zaručiť úplnú ochranu údajov, najmä ak ide o mobilné zariadenia, ktoré používajú karty SIM alebo pamäťové karty. Preto je nevyhnutné tieto komponenty pred likvidáciou zariadenia z nich odstrániť.

Ak chcete vybrať SIM kartu z mobilného zariadenia, malo by sa najprv vypnúť a potom nájsť slot na SIM kartu. V prípade telefónov iPhone sa slot na SIM kartu nachádza na boku zariadenia a na vysunutie SIM karty je potrebný nástroj dodaný so zariadením. Telefóny so systémom Android majú zvyčajne slot na kartu SIM na zadnej alebo bočnej strane zariadenia a možno ho vybrať pomocou nástroja na vysunutie karty SIM alebo sponky na papier.

Pamäťové karty sa zvyčajne nachádzajú v zariadeniach, ako sú fotoaparáty, tablety alebo smartfóny. Ak ich chcete vybrať, vypnite zariadenie a nájdite slot na pamäťovú kartu. Väčšina zariadení má zabudovaný pružinový mechanizmus, ktorý drží pamäťovú kartu na mieste. Ak ju chcete vybrať, jednoducho zatlačte kartu dovnútra, aby sa odblokovala a uvoľnite tlak. Pružina kartu čiastočne vysunie a môžete ju zo slotu vybrať.

3. Na likvidáciu starých zariadení použite recyklačné firmy

Pri likvidácii starých zariadení je dôležité okrem ochrany údajov zohľadniť aj vplyv elektronického odpadu na životné prostredie. Všetky firmy by mali preskúmať recyklačné spoločnosti, ktoré prijímajú staré zariadenia a inú elektroniku a likvidujú ich zodpovedným a bezpečným spôsobom. Recyklačné spoločnosti zabezpečia, že zariadenia budú správne zlikvidované, čím sa zníži riziko znečistenia životného prostredia.

Je dôležité poznamenať, že nie všetky recyklačné spoločnosti sú rovnaké. Podniky by si mali pred výberom jednej z nich dôkladne preveriť ich povesť a certifikáty. Hľadajte také, ktoré sú certifikované organizáciami.

4. Využívajte profesionálne služby na likvidáciu zariadení obsahujúcich citlivé údaje

V prípadoch, keď zariadenie obsahuje citlivé údaje, by podniky mali zvážiť využitie profesionálnych služieb na zničenie údajov, aby sa zabezpečilo ich úplné vymazanie. Spoločnosti poskytujúce tieto služby sa špecializujú na bezpečné vymazávanie údajov z pevných diskov, mobilných zariadení a iných systémov na ukladanie údajov a následnú ekologickú likvidáciu zariadení. Proces zničenia údajov zahŕňa úplné prepísanie údajov v zariadení, čím sa vylúči akákoľvek možnosť ich obnovenia.

Pri výbere takejto spoločnosti by ste mali zvážiť faktory, ako sú odborné znalosti, certifikáty a súlad s priemyselnými predpismi. Hľadajte tie, ktoré spĺňajú medzinárodné normy, ako napríklad NIST alebo ISO a uistite sa, že ponúkajú certifikát o zničení, ktorý dokazuje, že údaje boli úspešne zničené.

5. Zaškoľte zamestnancov o správnej likvidácii zariadení

Napokon by ste mali zabezpečiť, aby boli všetci zamestnanci vyškolení v oblasti správnej likvidácie zariadení a ochrany údajov. To zahŕňa vzdelávanie zamestnancov o dôležitosti zálohovania a vymazávania údajov, o správnom spôsobe odstraňovania SIM kariet a pamäťových kariet a o dôležitosti využívania profesionálnych služieb na likvidáciu údajov v prípade potreby. Toto vzdelávanie by malo zahŕňať aj vplyv elektronického odpadu na životné prostredie a význam recyklácie starých zariadení.

Pravidelné školenia a zdroje na správnu likvidáciu zariadení môžu minimalizovať riziká spojené s únikom citlivých údajov a zvýšiť ich bezpečnosť údajov. Poskytnutím potrebných vedomostí a nástrojov zamestnancom, môžu podniky zabezpečiť správnu likvidáciu starých zariadení, a tak chrániť svoje citlivé obchodné údaje pred kybernetickými hrozbami.

V Copy office berieme likvidáciu zariadení a kybernetickú bezpečnosť veľmi vážne. Aby sme zabezpečili ochranu citlivých údajov našich zákazníkov, máme zadefinovaný štandardný postup vymazania všetkých diskových jednotiek zariadení vrátených po ukončení prenájmu alebo výmene zariadenia. Tým sa eliminuje akákoľvek možnosť, že bysa údaje zákazníka dostali do nesprávnych rúk a naši klienti tak môžu pokojne spávať. Zároveň sme držiteľmi e-cycling certifikátu (pozrieť si ho môžete tu), ktorý potvrdzuje náš zmluvný vzťah so spoločnosťou E-cycling. Tá je oprávnená nakladať s odpadmi a zabezpečuje pre nás ekologickú likvidáciu elektronických zariadení a obalových materiálov. Týmito zásadnými krokmi uprednostňujeme ochranu údajov našich klientov a zároveň prispievame k znižovaniu množstva elektronického odpadu v životnom prostredí.

Zaujali Vás naše myšlienky?

Pozrite sa na ponuku tlačiarenských zariadení.

Farebné zariadenia

Multifunkčná tlačiareň farebná

Čiernobiele zariadenia

EKO farebné kopírky

EKO čiernobiele kopírky