loading1
loading2
alt

Ako technológie ovplyvňujú produktivitu zamestnancov pri práci z domu?

kategória

Rady, tipy a návody

autor

CopyOffice

Od začiatku pandémie prešlo viac ako 18 mesiacov a doteraz množstvo väčších, ale i stredných firiem necháva svojich zamestnancov pracovať z domu a podľa výsledkov prieskumu iba 36% zamestnávateľov tvrdí, že poskytli nástroje a technológie na udržanie produktivity zamestnancov pri práci odkiaľkoľvek. V tomto prípade sa jedná o prieskum  vykonaný spoločnosťou Opinion Matters v mene Ricoh Europe, ktorá oslovila 1500 respondentov z celého kontinentu.

Ako teda spolupracovať so zamestnancami a napriek nekončiacej pandémii udržať ich produktivitu?

Investície do technológii a zabezpečenia systémových procesov v spoločnosti bývajú pre množstvo stredných firiem veľmi nákladné. Pritom sa vo veľa prípadoch nejedná o komplikované riešenia, ale skôr premyslené kroky na optimalizáciu procesov presne pre konkrétnu spoločnosť. Je síce jednoduchšie odkukávať zabehnuté procesy od dodávateľov, alebo svojich klientov, avšak vo väčšine prípadov práve táto cesta vedie k navýšeniu nepotrebnej práce, namiesto zefektívnenia práce a využitia času. V takom prípade sú zamestnanci zahltení a v skutočnosti nemajú čas na to, aby mohli správne komunikovať s klientmi.

Ak sa obávate úniku dát, alebo problém vidíte v nákladných cloudových riešeniach, premyslenými krokmi sa obe obavy dajú jednoducho vyriešiť. Aj množstvo tlačených dokumentov sa dá v jednoduchosti digitalizovať, roztriediť a následne v nich prehľadne orientovať. Počas pár minút strávených v kancelárii si ktorýkoľvek zamestnanec dokáže na spoločnom multifunkčnom zariadení dokumenty naskenovať a pomocou OCR nástrojov archivovať v prehľadávateľnej podobe, s automatickým triedením do presne určených priečinkov. Následne majú možnosť podrobného vyhľadávania daných dokumentov a vedia s nimi pracovať odkiaľkoľvek.

Takto je v jednoduchosti možné dosiahnuť aj digitalizáciu firemných dokumentov, ktoré sú následne k dispozícii všetkým zamestnancom. Bez manuálneho rozosielania e-mailovou formou, bez zbytočnej straty času.

Zaujali Vás naše myšlienky?

Pozrite sa na ponuku tlačiarenských zariadení.

Farebné zariadenia

Multifunkčná tlačiareň farebná

Čiernobiele zariadenia

EKO farebné kopírky

EKO čiernobiele kopírky