loading1
loading2
alt

Ako zmenil Covid-19 pohľad na kanceláriu

kategória

Rady, tipy a návody

autor

CopyOffice

Pandémia ochorenia Covid-19 radikálne zmenila fungovanie všetkých spoločností, bez ohľadu na ich veľkosť a odvetvie v ktorom fungujú. Tento stav sa výraznou mierou pripísal aj na fungovanie kancelárie v zmysle ako sme ju poznali doteraz a rovnako aj na technické vybavenie a tlačové procesy. Firmy sa museli prispôsobiť stratégii využívania pracovnej sily, ktorá s ohľadom na bezpečnostné opatrenia musí byť jasne rozdelená na menšie skupiny, prípadne skupiny spolupracujúce aj na diaľku pomocou elektronickej komunikácie.

Pre väčšinu stredných a väčších spoločností za posledné mesiace sa stali samozrejmosťou spoločné pracovné miesta pre viacero zamestnancov. Systém, kedy napríklad traja kolegovia si striedajú jedno pracovné miesto v kancelárii, s presným časovým rozpisom. Jedná sa o kombináciu práce v kancelárii s využitím všetkých dostupných technológii a tlačiarní umiestnených v danej kancelárii v kombinácii so štandardných home officom.

Takéto opatrenia a štýl fungovania firmy si vyžaduje premyslené fungovanie systému, keďže „jedna stolička“ obsluhuje napríklad tri samostatné pracovné jednotky. Je štandardom využívania osobných počítačov, ktoré má zamestnanec so sebou doma a rovnako aj v kancelárii, ale po pripojení sa takéhoto počítača do internej, firemnej siete je nevyhnutné jasné definovanie tohto zariadenia nie len z dôvodu tlače v kancelárii, ale aj celkového nastavenia firemných procesov.

Podobnou formou fungujú aj coworkingové centrá, kde si jednotlivec môže na určený čas prenajať „svoju stoličku“. Takáto zdieľaná kancelária si vyžaduje presne stanovený systém a vhodnú kombináciu technického vybavenia, potrebného pre komfortné fungovanie jej užívateľov. Či už začneme kvalitnou kávou a dobrým kávostrojom v spoločných priestoroch, alebo profesionálnym multifunkčným tlačovým zariadením, ktoré je schopné obsiahnuť všetky požiadavky tlače, skenovania a archivácie užívateľa.

Pri vytváraní takéhoto priestoru je potrebné v prvom rade myslieť na systémové vybavenie, ktoré v jednoduchosti dokáže vytvárať štatistiky a prehľadné výstupy pre jednotlivých užívateľov.

Pandémia Covid-19 priniesla veľa zmien vo fungovaní spoločnosti, firiem a vlastne celého sveta. V Copy Office sme prispôsobili celé naše fungovanie, aby sme aj pri týchto zmenách dokázali čo najviac pomôcť vám, našim zákazníkom a spoločne sme vytvorili bezpečné a komfortné miesto pre prácu.

Zaujali Vás naše myšlienky?

Pozrite sa na ponuku tlačiarenských zariadení.

Farebné zariadenia

Multifunkčná tlačiareň farebná

Čiernobiele zariadenia

EKO farebné kopírky

EKO čiernobiele kopírky