loading1
loading2
alt

Kybernetická bezpečnosť a ochrana firmy pred online hrozbami

kategória

Ako sa to robí

autor

CopyOffice

Keďže digitálne pripojenie a cloudové riešenia menia moderné kancelárie, ciele útokov sa výrazne rozširujú. Technológie síce prinášajú zvýšenie produktivity a efektívnosti, ale ak nie sú správne riadené, predstavujú aj veľké riziká v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

Firmy dnes čelia množstvu sofistikovaných hrozieb, ktoré sú schopné preniknúť do sietí s cieľom ukradnúť údaje, zablokovať systémy kvôli výkupnému alebo špehovať komunikáciu. Vzhľadom na potenciálne dôsledky, ktoré môže mať, ak sa stanete obeťou narušenia, je nevyhnutné zaviesť spoľahlivú kybernetickú ochranu.

Rovnako dôležité je, že nové predpisy vyžadujú, aby firmy svoje údaje zabezpečili. Udržiavanie spoľahlivej kybernetickej bezpečnosti je pre organizácie rozhodujúce, aby spĺňali normy a vyhli sa značným regulačným pokutám súvisiacim s ochranou údajov.

Bežné kybernetické hrozby zamerané na bezpečnosť kancelárií

S nárastom počítačovej kriminality sú teraz firmy všetkých veľkostí vystavené širokému spektru hrozieb, ktoré môžu ohroziť citlivé údaje a narušiť prevádzku. Pochopenie týchto bežných kybernetických hrozieb zameraných na bezpečnosť kancelárií je pre firmy kľúčové, aby mohli chrániť seba a svoj cenný majetok.

Tu sú niektoré z rôznych kybernetických hrozieb, ktoré sa špecificky zameriavajú na bezpečnosť firiem:

Phishingové útoky

Jednou z najčastejších hrozieb sú podvodné e-maily obsahujúce škodlivé prílohy alebo odkazy. Tieto e-maily prinútia zamestnancov, aby si stiahli škodlivý softvér, poskytli prihlasovacie údaje alebo previedli finančné prostriedky. Phishing sa stal veľmi pokročilým a využíva presvedčivé e-maily na oklamanie dôverčivých používateľov, aby poskytli dôverné informácie – niekedy aj o vašej firme.

Infikovanie škodlivým softvérom

Vírusy, trójske kone, spyware a iný škodlivý kód môžu do sietí preniknúť prostredníctvom infikovaných webových lokalít, aplikácií, vymeniteľných médií a iných nosičov. Po preniknutí dovnútra siete umožňuje škodlivý softvér protivníkom kradnúť údaje, poškodzovať systémy alebo využívať zdroje firmy na nekalé činnosti.

Ransomware útoky

Zákerný ransomvér zašifruje kancelárske údaje a zablokuje prístup k systému, kým sa nezaplatí výkupné. To ochromuje podnikové operácie a hrozí trvalá strata údajov, ak sú zálohy na obnovu nedostatočné. Ransomvér pred aktiváciou často využíva phishing a malvér na získanie svojej pozície.

Hrozby zo strany vlastných zamestnancov

Dôveryhodní zamestnanci so zlým alebo nedbalým úmyslom tiež ohrozujú bezpečnosť firmy krádežou údajov, zneužitím prístupových oprávnení alebo nedodržiavaním zásad. Ich autorizovaný prístup sťažuje odhalenie a prevenciu rizík vyplývajúcich z právomocí.

Sociálne inžinierstvo

Manipulatívne sociálne inžinierstvo núti zamestnancov, aby odovzdali dôverné informácie alebo prístupové údaje, ktoré potom útočníci využijú na kompromitáciu. Toto zostáva jedným z hlavných spôsobov útoku na firemné prostredie.

Útoky typu DoS (Denial-of-Service)

Útoky DoS zaplavujú kancelárske siete a systémy obrovským množstvom prenosov informácií, ktoré ich zahltia a zničia. To narúša konektivitu a produktivitu, kým sa zaplavenie nezastaví. Útoky DDoS (Distributed Denial-of-Service) je oveľa náročnejšie zvládnuť a potlačiť, pretože nepochádzajú z jedného ľahko zastaviteľného zdroja.

Kybernetická bezpečnosť a zachovanie potrebných predpisov

Existujú rôzne predpisy a normy, ktoré nariaďujú primerané bezpečnostné postupy v závislosti od veľkosti firmy, odvetvia a typov údajov. V prípade nedodržania predpisov hrozia vysoké pokuty, súdne spory a hlavne strata dôvery zákazníkov. Medzi hlavné príklady predpisov o dodržiavaní predpisov patria:

HIPAA – chráni citlivé informácie o zdravotnej starostlivosti pacientov
PCI DSS – zabezpečuje údaje o platobných kartách
SOX – vyžaduje zabezpečenie finančných údajov
GDPR – chráni osobné údaje spotrebiteľov v EÚ
Dosiahnutie súladu si vyžaduje zavedenie základnej úrovne kybernetickej ochrany, hoci hrozby sa neustále vyvíjajú.

Osvedčené postupy na zabezpečenie firemného prostredia

Na zabezpečenie modernej spoločnosti je potrebná ostražitosť. Šírenie pokročilých hrozieb spolu s rastúcim rozsahom útokov predstavuje pre zle pripravené firmy nebezpečnú úroveň rizika. Dodržiavanie osvedčených postupov v oblasti kybernetickej bezpečnosti, zabezpečenie súladu s právnymi predpismi a spolupráca so skúsenými odborníkmi na bezpečnosť IT však môžu pomôcť výrazne posilniť obranu.

Neexistuje jediné riešenie – priebežné školenia, spoľahlivé zásady, viacúrovňové zabezpečenie a odborné poradenstvo spoločne zabezpečujú modernú spoločnosť pred celým radom škodlivých hrozieb, ktoré chcú narušiť prevádzku a ukradnúť kritické dátové súbory. Tu je niekoľko východísk:

Školenia o kybernetickej bezpečnosti zamestnancov

Priebežné vzdelávanie oboznamuje zamestnancov s kybernetickými rizikami a s tým, ako sa vyhnúť ohrozeniu. Uistite sa, že všetci rozumejú phishingu, silným heslám, sociálnemu inžinierstvu a ďalším základným pojmom.

Aktualizácie softvéru

Okamžité aktualizácie softvérových slabých častí bráni útočníkom v otvorení dverí do systémov. Ak je to možné, automatizujte aktualizácie na zabezpečenie nepretržitej ochrany.

Výkonný antivírus a zabezpečenie koncových bodov

Pokročilé riešenia zabezpečenia koncových bodov využívajú umelú inteligenciu a analýzu správania na identifikáciu a izoláciu hrozieb ešte pred ich rozšírením. Udržujte centrálne spravovaný antivírus na všetkých koncových bodoch.

Zabezpečenie zamestnaneckých účtov

Presadzovanie spoľahlivých zásad hesiel, viacfaktorového overovania a obmedzovanie prístupových práv sťažuje neoprávnený prístup k účtom.

Bezpečná sieťová architektúra

Segmentujte siete, obmedzte priamy prístup na internet, používajte firewally, brány a monitorujte prevádzku, aby ste obmedzili laterálny tok po preniknutí.

Zálohovanie kritických údajov

Dôsledné zálohovanie umožňuje obnoviť údaje, ktoré boli zašifrované alebo zničené útokom. Ukladajte zálohy aj v režime offline, aby ste boli skutočne chránení.

Monitorovanie siete

Pozorne sledujte vzory sieťovej prevádzky, aby ste zistili anomálie naznačujúce narušenie alebo infekciu. Ak je to možné, ideálne je nepretržité monitorovanie siete.

Toto sú základné body, ktoré dopomôžu bezpečnosti vašej firmy. Nikdy však nezabúdajte na bezpečné ukladanie skenovaných dokumentov, ktoré obsahujú množstvo dôležitých údajov.

Zaujali Vás naše myšlienky?

Pozrite sa na ponuku tlačiarenských zariadení.

Farebné zariadenia

Multifunkčná tlačiareň farebná

Čiernobiele zariadenia

EKO farebné kopírky

EKO čiernobiele kopírky