loading1
loading2
alt

Kybernetická bezpečnosť

category

Keď ide o peniaze

author

CopyOffice

Zvýšte odolnosť svojho IT

Prejdite do ofenzívy proti kybernetickej kriminalite pomocou inteligentných služieb a riešení kybernetickej bezpečnosti prispôsobených vašim hlavným firemným procesom. Špičkové odborné znalosti špecializovaných firiem v oblasti kybernetickej bezpečnosti vám pomôžu vybudovať odolnú IT infraštruktúru, pochopiť a spravovať zraniteľné miesta a s istotou rásť. Zariadenia s pripojením k internetu zohrávajú transformačnú úlohu pri vytváraní lepšieho a produktívnejšieho pracovného prostredia. Zároveň však vytvárajú nové zraniteľné miesta na kybernetické útoky.

Vzhľadom na to, že stále viac užívateľov sa spolieha na mobilné zariadenia a potenciálne zraniteľné IT siete v hybridných zostavách, potrebujú firmy komplexnú stratégiu kybernetickej bezpečnosti, ktorá je zásadne zakotvená v spôsobe fungovania každej firmy.

Skutočnosť je horšia ako naše predstavy

Kým nedôjde k reálnemu útoku, prevláda predstava vedenia firiem, že ich IT je pripravené. Je to správna úvaha, ktorá sa však zakladá na nepresných a zastaraných dátach. Súčasný vývoj kybernetického nebezpečenstva je tak rýchly, že prekvapuje aj erudovaných odborníkov.

 • 31% svetových spoločností je napadnutých minimálne raz denne.
 • Po útokoch došlo k úniku dát vo viac ako 1000 spoločnostiach.
 • Poznáme konkrétne prípady v našej krajine s veľmi nepríjemnými a citeľnými následkami.

Kto sú tí darebáci?

Predstava o ľuďoch, ktorí páchajú kybernetické útoky sú veľmi skreslené. Z médií poznáme skupinu Anonymous, ale takýchto zoskupení existuje oveľa viac, ich zámery sa ťažko odhadujú a agresivita ich útokov nepozná hraníc.

Väčšinou sa jedná o veľmi dobre organizované skupiny s premyslenou štruktúrou financovania. Útoky môžu byt koordinované, dlhodobé a nezameriavajú sa len na veľké spoločnosti alebo politicky, či vojensky strategické ciele. Cieľom môže byť v podstate ktokoľvek. V súčasnosti sa už nemožno spoliehať ani na zlú jazykovú výbavu pri využití spywaru, teda zlým prekladom názvov príloh a výziev v texte e-mailov.

Ochrana zraniteľnosti ako služba

Služba zameraná na vašu zraniteľnosť posvieti do temných kútov a pomôže odhaliť problémy vo vašom prostredí. Identifikuje a kategorizuje mieru rizík a dá odporúčania, čo a ako. Vyriešite si to buď vlastnou cestou alebo využijete komplexné služby špecialistov. Strašiak ransomware je vlastne to najmenšie, ako ukazujú štatistiky. Nebezpečenstvo má dnes veľa prevlekov, je stále ťažšie ho rozpoznať, ale cieľ je vždy rovnaký, a to vaša reputácia. O tú stačí v podnikaní prísť bohužiaľ iba raz. S podporou odborníkov v IT ste vyzbrojení najlepšou dostupnou ochranou a váš spánok môže byť o niečo pokojnejší.

Čo robiť, keď je útok úspešný?

Prevencia a testovanie zraniteľnosti je len jedným z prvkov celkového zabezpečenia. Dôležitou súčasťou je aj scenár pre prípad, keď sa napriek všetkej snahe nepodarí útoku odolať.

Nastavenie stratégie pre obnovu dát sa väčšinou poskytuje formou služby. Táto služba je vyváženým pomerom cena/výkon s ohľadom na mieru rizika a povahu Vašich dát. Chcete iba zálohu? Požadujete pri páde servera ihneď nahodiť server zo záloh v cloude? Nie je problém, práve tieto veci zabezpečujú podobné služby. Špecialisti dokážu nastaviť adekvátny scenár, pre čo najrýchlejšiu obnovu, tých najdôležitejších dát a procesov.

Akú cenu má poskytnutá ochrana?

K ochrane dát je možné pristupovať úplne rovnako, ako ku všetkým službám, na ktorých závisí prevádzka vašej spoločnosti.

Čo budete robiť, keď:

 • prestane fungovať váš mobilný telefón,
 • vaše vozidlo zostane nepojazdné,
 • ochorie viac zamestnancov naraz,
 • kľúčový dodávateľ obmedzí dodávky na polovicu,
 • dôjde k úspešnému kyberútoku a vaši zákazníci čakajú vysvetlenie.

Pre každého existujú iné priority. Všetky vyššie menované situácie, však majú svoju hodnotu, cenu za kompenzáciu, operatívne riešenie atď. Túto cenu je možné porovnať s pravidelnými mesačnými nákladmi za poskytnutú ochranu, ktoré sú rádovo nižšie a vzhľadom na ich štruktúru neustále, a systematicky zdokonaľujú vašu obranyschopnosť.

Hlavné prínosy ochrany vo forme služby

 • Profesionálny reporting s konkrétnymi prehľadmi a informáciami v jasnej a prehľadnej forme, doplnený o návrhy opatrení (manažérsky, technický a detailný report, prípadne workshop).  
 • Významné zvýšenie informačnej bezpečnosti bez nutnosti zamestnávať vlastných špecialistov.
 • IT tím zákazníka sa môže plne sústrediť na vlastnú prácu.
 • Optimalizácia nákladov spojených s riadením informačnej bezpečnosti.
 • Zodpovednosť za komplexnosť zabezpečenia proti všetkým relevantným elektronickým hrozbám a sledovanie vývoja hrozieb.

Zaujali Vás naše myšlienky?

Pozrite sa na ponuku tlačiarenských zariadení.

Farebné zariadenia

Multifunkčná tlačiareň farebná

Čiernobiele zariadenia

EKO farebné kopírky

EKO čiernobiele kopírky