MyQ

Čo je MyQ?

MyQ je unikátne tlačové riešenie, ktoré umožňuje efektívnu správu tlačových služieb od rozúčtovania nákladov na tlač cez zabezpečenie tlačových a kopírovaných úloh, on-line monitorovanie všetkých tlačových zariadení, scan management, správu lokálnej tlače, až po kreditné účtovanie alebo grafické spracovanie reportov. Ako jediný produkt na trhu navyše obsahuje integrovaný servisný modul.

Základné funkcie MyQ

  1. sledovanie priamej tlače, odloženej tlače, kopírovania, skenov a faxov v dvoch úrovniach
  2. tvorba a automatický export reportov
  3. podpora tlače z rôznych OS – Windows /Linux/
  4. nové webové rozhranie pre správu tlačového radu, dynamické záložky, fulltextové vyhľadávanie
  5. automatická modifikácia tlačovej úlohy – obojstranná tlač, zošitie, počet kópií
  6. manuálne zaradenie medzi obľúbené, pozastavenie, či opakovanie tlačových úloh
  7. import a kopírovanie údajov z Active Directory a Novellu

Hlavné výhody MyQ

Malé:

autorizačný terminál patrí svojimi rozmermi medzi najmenšie vo svojej triede, preto je možné inštalovať ho priamo do tlačového zariadenia. Odpadá tým nevzhľadná kabeláž a riziko poškodenia.

Univerzálne:

kompatibilita s tlačiarňami a multifunkčnými zariadeniami viacerých výrobcov.

Prispôsobivé:

široká škála autorizačných čítačiek (najčastejšie bezkontaktná RFID).

Jednoduché:

inštalácia a údržba nevyžaduje zásah do pracovných staníc.

Dostupné:

cenovo dostupné riešenie aj pre malé organizácie.