loading1
loading2
alt

Protokoly

category

Technické okienko

author

CopyOffice

Dnes sa oboznámime s tým ako to funguje medzi tlačiarňami a počítačmi.

Viete povedať, čo Vám zabezpečí to, aby Váš dokument bol vytlačený na danej tlačiarni správne? Pravdepodobne si to už asi nepamätáte (ak ste staršie ročníky), ak ste mladší a nemáte záujem o IT tak to vedieť nebudete.

Základom každého PC je operačný systém, ktorý riadi postupnosť základných procesov činnosti počítača (Windows, Linux, MacOS). Pod jednotlivými operačnými systémami bežia programy-aplikácie, ako napríklad Microsoft aplikácie (Word, Excel…) alebo Acrobat Reader. Dokumenty spracované v týchto aplikáciách vieme následne vytlačiť a to sa deje pomocou tlačového ovládača (driver), ktorý dáta zaslané z počítača do tlačiarne konvertuje do inštrukcií jazyka, ktorému tlačiareň rozumie, a ktoré jej riadiaci systém (controller) vie spracovať. Najznámejšie používané tlačové jazyky sú PCL5, PCL6, PostScript, GDI. Komunikácia PC s tlačiarňou je spracovaná pomocou súborov dát – paketov. Tieto si zariadenia navzájom vymieňajú. Z PC pošlete na tlač jeden, napríklad wordovský dokument. V tom pakete je presná informácia o tom, ako sa to má vytlačiť, ako to má vyzerať a iné – čiže jasný príkaz pre tlačiareň, čo má spraviť. Na to, aby tlačiareň vedela čo má spraviť, musí byt komunikácia príslušnej tlačiarne s PC zrozumiteľná.

Ale situácia sa trošku mení, ak máme firemnú sieť. Na firemnej sieti je výrazne viac zariadení, ktoré musia medzi sebou komunikovať tak, aby úlohy boli doručené na požadované tlačové zariadenie a všetko išlo správne.

Tu už treba správcu siete, ktorý pridelí jednotlivým zariadeniam brány, adresy (IP adresa, MAC adresa) a nastavenia komunikácie.

Aby toto všetko správne fungovalo a bolo použiteľné na ktoromkoľvek mieste, tak sa štandardizovali súbory pravidiel na prenos údajov po sieti – nazývame ich protokoly.

Tieto protokoly umožňujú získať prístup ku zdrojom pripojeným k sieti. Na sieti ide všetko cez servery, tak sa vytvorili aj špeciálne protokoly komunikácie na kódovanie údajov, aby sa zabránilo bezpečnostným hrozbám. Tieto nazývame bezpečnostné protokoly SSL (Secure Socket Layer) / TLS (Transport Layer Security).

Tu sú najznámejšie protokoly:

TCP/IP protokoly a funkcie

TCP/IP je najpopulárnejšia súbor protokolov používaných na komunikáciu, akou je napríklad Internet a elektronická pošta. Tento protokol možno použiť skoro vo všetkých operačných systémoch, akými sú Windows®, Macintosh® a Linux.

DHCP/BOOTP/RARP

Použitím DHCP/BOOTP/RARP protokolov je IP adresa zariadenia siete nakonfigurovaná automaticky. V praxi najčastejšie funkciu DHCP vykonáva príslušný router siete, ku ktorej sú daný počítač alebo tlačové zariadenie, pripojené.

DNS client

Tlačový server podporuje funkciu DNS (Domain Name Service) klienta. Táto funkcia umožňuje tlačovému serveru komunikovať s inými zariadeniami použitím názvu DNS. Laicky povedané, je to funkcia, ktorá umožňuje spárovanie príslušnej IP adresy zariadenia s jeho názvom na danej lokálnej sieti.

NetBIOS/IP

Základná funkčnosť protokolu NetBIOS over IP umožňuje tlačovému serveru objaviť sa v ponuke systému Windows® Počítače v sieti.

RAW/LPR

Bežne používané tlačové protokoly na TCP/IP sieti.

Port9100

Bežne používaný tlačový port na TCP/IP sieti.

SMTP

Jednoduchý protokol na prenos pošty (angl. simple mail transfer protocol), skr. SMTP, je jednoduchý protokol umožňujúci prenos e-mailov medzi stanicami.

IPP

IPP (Internet Printing Protocol) je špecializovaný IP protokol, ktorý umožňuje komunikáciu/tlač medzi zariadením (počítač, mobil, tablet) a tlačovým zariadením.

IPPS

Protokol IPPS používa k tlači na zariadenie zabezpečený SSL protokol.

SNMP

SNMP (Simple Network Management Protocol) protokol umožňuje monitorovanie a spravovanie sieťových zariadení vrátane počítačov, tlačiarní a terminálov v TCP/IP sieti.

Web server (HTTP)

Počítač, ktorý je zodpovedný za vykonávanie príkazov HTTP (hypertext transfer protocol) od klientov –programov zvaných webový prehliadač. Vykonaním požiadavky sa rozumie odoslanie webovej stránky. Webové stránky sú obvykle dokumenty HTML.

Web server (HTTPS)

Komunikácia na web server beží zabezpečeným Internetovým protokolom HTTPS. HTTPS šifruje prenos dát použitím SSL protokolu.

Tak už poznáme najčastejšie používané protokoly. V súčasnej dobe už, ale niektoré veci nefungujú tak, ako kedysi nielen v bežnom svete, ale aj na internete. Keďže sa stále vyvíjajú nové veci – operačné systémy, mení sa aj spôsob komunikácie, dáva sa tam viacej bezpečnostných prvkov a staršie verzie sa prestávajú podporovať a aktualizovať. To má za následok to, že tlačiareň už nemusí byť podporovaná v novšom systéme – prestane fungovať komunikácia. Staršie ovládače nemusia obsahovať dostatok bezpečnostných protokolov na to, aby to systém vyhodnotil, ako dôveryhodný zdroj. Preto je veľmi dôležité si uvedomiť pri zmenách – prechodoch vo firmách na vyššie operačné systémy, že to môže mať vplyv na všetky pripojené zariadenia a nie všetky môžu potom fungovať správne.

Zaujali Vás naše myšlienky?

Pozrite sa na ponuku tlačiarenských zariadení.

Farebné zariadenia

Multifunkčná tlačiareň farebná

Čiernobiele zariadenia

EKO farebné kopírky

EKO čiernobiele kopírky