loading1
loading2
alt

Technológie tlače dokumentov

kategória

Ako sa to robí

autor

CopyOffice

Denne sa nám dostavajú do rúk rôzne na papieri vytlačené publikácie, letáky prípadne tlačivá, no málokto z nás sa zamyslí nad tým, aká bola použitá tlačová technológia pri ich výrobe, ako vyzeral proces resp. stroj, ktorý dokument vytlačil. Samozrejme to nie je vôbec podstatné, ak sme ten, komu sa daný dokument dostal do rúk, teda konečný príjemca. Úplne inak sa na danú problematiku musí pozerať ten, kto dokumenty tlačí a platí výrobné náklady alebo ten, kto si ich nechal vytlačiť. Tlačiar musí použiť najvhodnejšiu technológiu, aby sa presadil cenou, ktorú musí/môže vo veľmi konkurenčnom prostredí od objednávateľa pýtať. Preto dnes už nemôže tlačiarenská firma fungovať, ak nemá hybridné prostredie, teda digitálnu aj ofsetovú tlač. Minimálne musí mať zabezpečené subdodávky, aby zabezpečil stále viac požadovanú „On demand“ tlač od zákazníkov. Objednávateľ však musí byť tiež zorientovaný, aby si vedel zohnať najlepšiu cenu za požadovaný finálny produkt.

Pozrime sa spoločne na to, aké sú najbežnejšie technológie tlače.

Tlač dokumentov z pohľadu technológie

Digitálna tlač

– dostupnosť výstupu okamžite

 1. z hľadiska technológie prenosu obrazu
  • piezoelektrické hlavy – mokrý proces
  • laser resp. led diódy + elektrický náboj + toner  – suchý proces
 2. z hľadiska použitého materiálu
  • Vosková (mala to byť revolúcia okolo roku 2010 od značky XEROX, avšak nevyšla) – suchý proces
  • tonerová – suchý proces
  • atramentová resp. gélová (rozdiel je v hustote materiálu) – mokrý proces

Hárková Ofsetová tlač dokumentov

– mokrý proces  – dostupnosť výstupu rádovo niekoľko dní ( je veľmi často potrebná príprava tlačových dosiek, ako samostatný off-line proces pred samotnou tlačou) tlačí sa na hárky zvyčajne väčších formátov A2 až A0. Menšie formáty sa vytvárajú rezaním a finalizáciou.

Rotačná Ofsetová tlač dokumentov

– mokrý proces – dostupnosť výstupu rádovo týždne až mesiace. Veľa rezervovaných kapacít na periodiká (denníky, týždenníky,…) Jedná sa o komplexné výrobné linky.

Tlač dokumentov z pohľadu množstva tlačených dokumentov

V tomto prípade je dôležité, či sa jedná o:

 1. Variabilné dáta = každý dokument je niečím odlišný (direct mailing, poistky), musí sa použiť aspoň z časti digitálna technológia
 2. Fixné dáta = opakovanie rovnakého dokumentu (ktorákoľvek technológia je vhodná)

Z pohľadu využitia sa digitálna tlač ešte rozdeľuje na:

 1. Kancelársku – malé až vysoké objemy pre bežnú kvalitu (text, tabuľky, grafy,…)
 2. Grafickú – malé a až stredné objemy s požiadavkou na vysokú kvalitu výstupu. Môže sa využiť mokrý aj suchý proces. Pri mokrom procese sa dá dosiahnuť vyššia kvalita obrazu pri použití kvalitného foto papiera s vyššou gramážou a rôznofarebných inkov (až 12 farieb pre dosiahnutie najlepších odtieňov – plotre)
 3. Produkčnú – veľké objemy a súčasne vysoká kvalita. Cena zariadení od 15.000€ (RICOH PRO C5300) po takmer 1.000.000€ (RICOH Pro VC70000). Pre hárkovú tlač väčšinou tonerová technológia a pre farebnú tlač z rolí výhradne atramentová technológia.

Objednávateľ, ktorý bude platiť tlačiarom a následne dokument distribuovať pre svoju propagáciu resp. predávať (knihy, časopis,…) si musí vopred stanoviť jednoznačné kritéria na cenu, objem, kvalitu, dodaciu lehotu, atď…, aby si vedel správne vybrať technológiu a teda dodávateľa.

Ak to veľmi zjednodušíme, môže pri veľkom objeme tlače platiť rovnica, že cena iba samotného papiera na zákazku pri hárkovej tlači sa bude rovnať celkovej cene vytlačenej zákazke na „rotačke“ vrátane distribúcie ku potenciálnemu zákazníkovi.

Nakoľko sa naša firma zameriava na dodávku zariadení pre digitálnu tlač s nákladom do 1.000.000 A4 strán mesačne, rozoberieme si dilemu s ktorou často bojujú menšie firmy (printshopy, copyshopy,…) ponúkajúce digitálnu málo nákladovú tlač. Kedy používať pre svoje potreby kancelárske zariadenie a kedy už prejsť na produkčné alebo grafické zariadenie?

Kancelárske zariadenia majú najväčšiu prednosť v nižšej obstarávacej cene a v širokej palete produktov. Pri tonerových zariadeniach je achillovou pätou konzistentná kvalita výstupu, ktorá môže byť pri plných plochách problém. Pri atramentovej technológii je zasa problém s nízkym výkonom. Naopak vytlačiť s ňou kvalitnú fotku nie je problém, len to má svoju cenu.

Pokiaľ je pre niekoho základným kritériom kvalita výstupu a použitie rôznych typov médií (hrúbka, štruktúra), avšak nie je dôležitý veľký výkon, sú vhodné grafické tlačiarne. Nie je ich na trhu veľa, ale stále niektorí výrobcovia ponúkajú tento segment. Nevýhodou sú relatívne vysoké náklady na prevádzku a aj obstarávacia cena vzhľadom na reálne využitie. Výborne sa však hodia pre predtlačovú prípravu, kedy vie napr. grafické štúdio vytlačiť klientovi certifikovaný výtlačok a následne ho odovzdať na ofset a výsledok by mal byť porovnateľný.

Produkčná tlač spája kvalitu a výkon do jedného zariadenia. Pri hárkových zariadeniach je dostupný mesačný objem až do 1.000.000 strán A4 mesačne alebo polovicu pri formáte A3 /SRA3 (RICOH Pro C9500) až po kontinuálnu tlač s rýchlosťou 177m pri šírke 20,5‘‘ (RICOH Pro VC40000) resp. 147m pri šírke 135cm (RICOH PRO VC70000). Efektivita hárkových produkčných zariadení sa začína pri minimálne 15.000 farebných stranách za mesiac s väčším pokrytím a nárokom na kvalitu. Našim základným modelom je RICOH PRO C5300.

Máme príklad z praxe, kde za 6 rokov zákazník  pri vytlačení 840.000 strán v prepočte na formát A4 zaplatil za tonery, diely a servis rovnako, koľko by zaplatil spolu za produkčný stroj s cenou 15.000€ a jeho prevádzku pri rovnakom objeme tlače. Navyše musel robiť kompromisy, čo sa týka kvality a prispôsobovať grafický návrh možnostiam zariadenia. Určite mal dôvod, pre ktorý zmenu ešte neurobil, ale ten dôvod ho nakoniec priemerne stojí viac ako 1000€ ročne.

Na záver iba konštatovanie: Jednoducho nie je jedno, na čom sa dokument vytlačí.

Zaujali Vás naše myšlienky?

Pozrite sa na ponuku tlačiarenských zariadení.

Farebné zariadenia

Multifunkčná tlačiareň farebná

Čiernobiele zariadenia

EKO farebné kopírky

EKO čiernobiele kopírky