loading1
loading2
alt

Tlač na multifunkčných strojoch

kategória

Ako sa to robí

autor

CopyOffice

(rôzne drivery, rôzne spôsoby, cez sieť pridelená IP adresa, na priamo, problémy s tlačou)

Tlač na tlačiarňach a multifunkčných zariadeniach je jednoduchá záležitosť. Ako tlačiť sa naučí každý, kto má prístup k počítaču a tlačiarni. Ale aby bolo možné tlačiť, treba vykonať súbor niekoľkých krokov. Vybrať vhodné zariadenie, typ pripojenia k počítaču/čom, zabezpečiť, aby spolu komunikovali a rozumeli si……

Pripojiť zariadenie a teda aj tlačiť, môžeme prostredníctvom kábla alebo bezdrôtovo.

Tlač cez kábel (typ kábla treba vybrať podľa počtu užívateľov)

Ak máte jeden počítač a tlačiareň je umiestnená v jeho blízkosti, stačí na tlač a pripojenie použiť USB kábel.

Pre tlač z viacerých počítačov naraz na jednu tlačiareň, tzv. sieťovú tlač, zvolíme LAN kábel (sieťový kábel s koncovkami RJ45), ktorý na jednej strane pripojíme do tlačiarne a na druhej do firemnej dátovej siete.

Bezdrôtová tlač

Pre možnosť tlače bez kábla tzv. bezdrôtovú tlač je potrebné mať na jednej strane wifi vysielač (wi-fi router) a na druhej strane (v tlačiarni) wi-fi prijímač. Takéto pripojenie je vhodné skôr pre domáce použitie, kde je spravidla router veľmi blízko pri tlačiarni a prípadná porucha komunikácie routra s prijímačom nevytočí naraz veľa ľudí. Pre firemné potreby, kedy zariadenie používa viac užívateľov a tí sú trochu viac vzdialení od routra, odporúčame pripojiť tlačiareň prostredníctvom LAN kábla do routra. Spojenie je tak stabilné a prenos dát je podstatne spoľahlivejší.

Rôzne drivery

Keď už je tlačiareň pripojená, prichádza na rad zabezpečenie komunikácie medzi ňou a počítačom. Toto zabezpečuje Driver (ovládač). Je to počítačový program, ktorý umožní prostredníctvom protokolu nazývaného tlačovým jazykom komunikáciu operačného systému počítača s hardvérovým zariadením (tlačiarňou) a sprostredkuje jednotné rozhranie pre tlačenie z rôznych programov. Poskytuje tiež možnosť nastavenia rôznych parametrov tlače:

  • rozmer papiera a jeho orientácia (portrait – zvisle, landscape – vodorovne)
  • zdroj papiera (podávač, ručne vkladaný papier)
  • intenzita tlače (úsporný režim, bežný režim, vysokokvalitný režim)
  • počet tlačených kópií
  • počet tlačených strán na jednej strane papiera
  • duplex (obojstranná tlač)
  • a pod.

Inštaluje sa na jednotlivé počítače alebo na tlačový server, odkiaľ si ho užívatelia jednoducho „namapujú“ (cez PC vyhľadajú v sieti tlačový server a ovládač tlačiarne a dvojklikom pripoja).

Každý výrobca tlačiarní poskytuje ku konkrétnemu modelu tlačiarne originálny ovládač pre Windows aj pre MAC.

Ovládač si vyberte vždy podľa operačného systému, ktorý máte v počítači nainštalovaný. Ak si nie ste istý, nájdete túto informáciu v nastaveniach počítača. Napr. pre Windows 10 je cesta Štart – nastavenia – informácie. Pre staršie verzie kliknete pravým tlačidlom myši na Tento počítač a potom vlastnosti.

Pre Windows sa štandardne využívajú ovládače s jazykom PCL, ale ak chcete tlačiť viac grafiky, vyberte ovládač s jazykom PostScript 3 (PS3), ktorý má širšie možnosti nastavenia farieb a možnosť implementovať do ovládača vlastné profily farieb. MAC OS potrebuje vždy ovládač s PS3 komunikačným jazykom.

Oba operačné systémy síce majú integrované vlastné ovládače pre tlačiarne, žiaľ viaceré modely s takýmto ovládačom fungujú v obmedzenom režime a neponúkajú všetky možnosti nastavenia tlače a príslušenstva.

Tlač cez sieť

Pri sieťovej tlači, musia jednotlivé počítače vedieť identifikovať, kam majú tlačovú úlohu poslať. Počítaču to povieme tak, že v tlačovom ovládači nastavíme IP adresu tlačiarne alebo jej hostname. IP adresa je číslo v tvare štyroch 8-bitových čísel (číslo v rozsahu 0 – 255), ktoré sa zapisujú v desiatkovej sústave oddelené bodkou (napr. 207.142.131.205) a je buď priamo priradená tlačiarni (tzv. pevná IP adresa), alebo je prideľovaná dynamicky pomocou DHCP servera (ten má zoznam voľných IP adries a na vyžiadanie zariadenia v sieti, spravidla pri zapnutí, mu ju pridelí). Keďže ľudia si ľahšie pamätajú mená ako číselné kombinácie, IP adresa je alternovaná nejakým menom (angl. hostname). Prevod mena na IP adresu je zabezpečovaný mechanizmom DNS (Domain Name System).

Na tlačiarňach môžete tlačiť rôznymi spôsobmi

Najčastejšie sa používa priama tlač, kedy po zadaní príkazu na tlač z pracovnej stanice odchádza tlačová úloha na spracovanie do tlačiarne a je hneď vytlačená. Iný spôsobom tlače je zabezpečená tlač, pri ktorej tlačová úloha odchádza z počítača na vopred určené úložisko (server, HDD tlačiarne…) a nie je hneď vytlačená. Čaká na ďalšiu akciu, ktorou je prihlásenie sa na tlačiarni a následné manažovanie a vytlačenie. Tento spôsob tlače môže značne šetriť náklady spojené s prevádzkou tlačiarne. Bližšie sme sa tejto téme venovali v článku “MANAŽMENT TLAČE

Problémy s tlačou

Každú ľudskú činnosť sprevádzajú nejaké problémy. Tie sa nevyhýbajú ani tlači. Pri nej sa stretávame s troma základnými príčinami problémov: IT (káble, nastavenia, dátová sieť), neznalosť a nefunkčná tlačiareň. Ak tlačiareň nevytlačí čo ste jej poslali a ostatným áno, je problém s Vašim pripojením, prípadne ste zadali parametre tlače, ktoré sa nezhodujú s nastavením tlačiarne (pozrite si hlásenia na ovládacom panely zariadenia. Ak tlačiareň netlačí nikomu, v prvom rade skontrolujte, či sú dobre pripojené káble, alebo či správne funguje wifi router. Možno pomôže reštart tlačiarne prípadne wifi routra, t.j. vypnúť a opäť zapnúť (medzi vypnutím a zapnutím tlačiarne vždy počkajte cca 30 sekúnd), prípadne aj odpojenie od elektrickej siete. Skontrolujte, či je v ovládači zadaná správna IP adresa tlačiarne. Keď je všetko správne a tlačiareň stále netlačí, kontaktujte najprv vaše IT oddelenie, ktoré posúdi, či je potrebné osloviť servisné oddelenie dodávateľa tlačiarne. Čo sa týka neznalosti, každý užívateľ by si mal prečítať užívateľskú príručku. Ušetrí to nemálo času jemu samému aj IT.

Ponúkame Vám určitú znalostnú databázu na našej stránke: Technická podpora

Zaujali Vás naše myšlienky?

Pozrite sa na ponuku tlačiarenských zariadení.

Farebné zariadenia

Multifunkčná tlačiareň farebná

Čiernobiele zariadenia

EKO farebné kopírky

EKO čiernobiele kopírky