loading1
loading2
alt

Tlač z mobilných zariadení

category

Ako sa to robí

author

CopyOffice

Už v predchádzajúcich článkoch sme sa venovali tlači a rôznym spôsobom pripojenia k tlačiarňam. Pre zopakovanie v krátkosti spomenieme históriu spôsobov pripojenia. Prvé tlačiarne sa pripájali k PC káblom na priamo cez paralelný port (LPT). Neskôr bolo LPT nahradené USB portom (prenos dát bol rýchlejší). Rozvojom sieťovej infraštruktúry vo firmách prišlo pripojenie cez LAN port (dátovým káblom s konektormi RJ45). Postupom vývoja v oblasti IT a snahe eliminovať množstvo káblov uzrelo svetlo sveta bezdrôtové pripojenie, známe ako wifi pripojenie alebo Bluetooth pripojenie.

Tieto spôsoby pripojenia a príchod ďalších moderných technológií priniesli požiadavky na ďalšie možností využitia mobilných zariadení. Napríklad mobilný telefón už dávno neslúži iba na telefonovanie a posielanie textových správ. Má mnoho ďalších funkcií a v súčasnosti už nahrádza notebook, PC alebo fotoaparát. To logicky viedlo k tomu, že jeho používateľ ho chcel využívať aj na tlač dokumentov a obrázkov.

Možnosti priamej tlače z mobilu

Jednou z možností ako tlačiť z mobilného zariadenia je pripojiť ho USB káblom priamo k tlačiarni. Tento spôsob pripojenia je však nekomfortný, vyžaduje si redukciu na kábel (konektory káblov mobilných zariadení nie sú kompatibilné s konektormi tlačiarne) a nie je možné ho použiť pre zariadenia s iOS. Môže si však nájsť využitie, ak tlačiareň nemá wifi alebo bluetooth alebo tam, kde wifi vôbec nie je.

Oveľa pohodlnejšou alternatívou mobilnej tlače je tlač prostredníctvom wifi pripojenia. Pri tomto spôsobe mobilnej tlače svojou jednoduchosťou dominujú zariadenia s iOS. Spoločnosť Apple implementovala do svojich mobilných zariadení technológiu AirPrint. Tá umožňuje tlačiť z iphonu a iných mobilných zariadení značky Apple bez nutnosti inštalovať aplikácie výrobcov tlačiarní. Podmienkou fungovania takejto tlače je, aby aj tlačiareň podporovala AirPrint (údaj o tom nájdete v technickej špecifikácii konkrétnej tlačiarne) a aby tlačiareň aj telefón boli pripojené k rovnakej wifi sieti.

Potom stačí už iba:

  • otvoriť aplikáciu, z ktorej chcete tlačiť,
  • vybrať čo chcete tlačiť,
  • kliknúť na tlačidlo Zdieľať  či  alebo na tlačidlo Akcie ,
  • „scrolnúť“ nadol a kliknúť na tlačidlo Tlačiť  ,
  • kliknúť na „Nie je zvolená tlačiareň“ a vybrať jednu zo zobrazených tlačiarní,
  • urobiť požadované nastavenia a kliknúť na „Tlačiť“ v pravom hornom rohu.

Treba však pripomenúť, že nastavenia tlače sú obmedzené iba na niektoré základné – počet výtlačkov, farebnosť (čb alebo farebne), obojstrannosť, formát papiera a zdroj papiera (zásobník). Nastavenia ako „Kombinovanie“ (tlač 2/4/8.. na jeden papier, brožúra…), finišovanie – spinkovanie, skladanie, dierovanie (ak tlačiareň ponúka) a ďalšie nie sú dostupné.

Pre Android zariadenia bola vyvinutá aplikácia Google Cloud Print. Niektoré modely telefónov ju mali integrovanú už od výroby, ale užívatelia tých ostatných si ju museli stiahnuť. Žiaľ táto aplikácia od 1.1.2021 už nie je podporovaná.

Od doby vzniku požiadavky na tlač z mobilných zariadení, okrem už spomenutých technológií, samotní výrobcovia tlačiarní pracovali na vytvorení vlastných aplikácií, ktoré by umožnili tlač z mobilných zariadení. Všetky aplikácie sú dostupné na App Store (iOS) a Obchod play (Android). Výrobcami tlačiarní vyvinuté aplikácie nevyžadujú aby tlačiareň podporovala Air Print alebo inú adekvátnu technológiu. Tlačiť cez takúto aplikáciu je trochu zložitejšie, ale aplikácia umožňuje využiť všetky možnosti nastavenia tlačeného dokumentu, ktoré tlačiareň poskytuje. Často ponúkajú aj ďalšie funkcie pre plné využitie mobilného zariadenia.

Príkladom je aplikácia spoločnosti RICOH – RICOH Smart Device Connector, ktorá okrem možnosti tlače umožňuje skenované papierové dokumenty na multifunkčnom zariadení uložiť priamo do mobilného zariadenia alebo do cloudového úložiska a následne ich odosielať na kontakty v mobilnom zariadení, odosielať faxové správy (pomocou multifunkčného zariadenia) na faxové čísla z adresára mobilného zariadenia, premietať dokumenty uložené v zariadení alebo v cloudovom úložisku na interaktívnu tabuľu alebo cez projektor. Aplikácia RICOH Smart Device Connector umožňuje prístup k multifunkčným tlačiarňam (MFP), tlačiarňam, tabuliam (IWB) alebo projektorom RICOH pripojením pomocou NFC, Bluetooth Low Energy, QR kódu, IP adresy alebo názvu hostiteľa multifunkčného zariadenia.

Zaujali Vás naše myšlienky?

Pozrite sa na ponuku tlačiarenských zariadení.

Farebné zariadenia

Multifunkčná tlačiareň farebná

Čiernobiele zariadenia

EKO farebné kopírky

EKO čiernobiele kopírky