loading1
loading2
alt

Ušetrí prenájom tlačiarne peniaze?

kategória

Keď ide o peniaze

autor

CopyOffice

Technológia: Dnes už firmy nemôžu žiť bez nej. Pre firmy môže byť náročné nájsť rovnováhu medzi nákladmi na IT a zabezpečením funkčnosti a spoľahlivosti technologických systémov.

Ak ste možno malá firma, ktorá má len jedného správcu systému, alebo dokonca žiadneho, aj tak musíte udržiavať počítače v chode a siete funkčné. Tlačiarne potrebujú údržbu a vždy je tu hrozba nového kybernetického útoku.

Riadené technologické služby a externý správca siete, tlačových zariadení, môžu byť obrovskou pomocou pri zabezpečovaní správneho fungovania vašich IT systémov bez toho, aby to bolelo firemný účet v banke.

Aké sú výhody spravovaného IT a prenajatých technológií?

Pojmy Managed Technology Services (MTS), Managed Network Services (MNS) a Managed IT sa vzťahujú na spoluprácu s tímom certifikovaných technikov tretej strany, ktorí môžu byť k dispozícii 24 hodín denne, 7 dní v týždni a spravovať výpadky, kybernetickú bezpečnosť, technickú podporu a správu siete.

Externý tím profesionálov dokáže zvládnuť ťažkú úlohu každodennej podpory správy IT, od vzdialenej podpory až po opravy na mieste. Vaši zamestnanci na mieste tak získajú čas a priestor na dlhodobejšie plánovanie a špeciálne projekty.

Medzi výhody spravovaného IT patrí aj výrazná úspora nákladov. Prečo?

• Spravované IT pomáha firme udržať náklady poskytovaním konzistentných kvalitných služieb za pravidelnú mesačnú sadzbu. Vaše mesačné náklady budú predvídateľné a nič vás neprekvapí.

• Vďaka spoľahlivejšej sieti a počítačovým systémom sa zamestnanci budú môcť viac sústrediť na skutočnú prácu, než na hasenie technických požiarov. To, samozrejme, môže spoločnosti ušetriť peniaze v krátkodobom aj dlhodobom horizonte.

• Spravované IT služby a prenájom technického vybavenia môžu tiež pomôcť zlepšiť stabilitu vašich počítačových systémov a udržať správne fungovanie zariadení, čo nielenže ušetrí prestoje, ale aj náklady na neustále opravy, ktoré neboli dobre udržiavané.

Úspora nákladov vďaka spravovaným službám IT a prenájmu technológií

Ak chcete vedieť, koľko peňazí môžete ušetriť vďaka riadeným IT službám, nie je zlé vykonať technický audit vašej spoločnosti. Tento audit môže zahŕňať všetky technické zariadenia, ktoré máte, vrátane počítačov, tlačiarní, skenerov, kopírok a podobne. Môže zahŕňať aj náklady na údržbu, opravy a interných zamestnancov.

Spravované tlačové služby a prenájom tlačiarne ako opatrenie na úsporu nákladov

Špecializovanou podmnožinou riadených IT sú riadené tlačové služby. V rámci riadených tlačových služieb bude dodávateľ tretej strany zabezpečovať údržbu, podporu a opravy vašich tlačiarní. V rámci mesačného prenájmu získate funkčné tlačiarenské zariadenie. Nebudete sa musieť starať o nákup nových tlačiarní, čo môže predstavovať nadmerné výdavky, ak ide o špičkové multifunkčné tlačiarne.

Prenájom tlačiarní spolu s využívaním spravovaných tlačových služieb je skvelý spôsob, ako ušetriť náklady, pretože budete používať najlepšie tlačiarenské zariadenia, ktoré sú riadne udržiavané. Okrem toho je možné automaticky objednávať spotrebný materiál, pretože systémy sú monitorované.

Okrem toho je možné znížiť plytvanie vďaka diaľkovému monitorovaniu tlačových úloh. Pod plytvaním nemyslíme len používanie väčšieho množstva atramentu, ako je potrebné, alebo tlač na jednu stranu papiera, hoci by sa mohli použiť obe strany. Plytvanie však zahŕňa aj to, že vaši zamestnanci zneužívajú oprávnenia tlačiarne na tlač vecí, ktoré nesúvisia s firmou.

Ak máte otázky k možnosti prenájmu tlačiarne, sme tu pre vás. Rovnako radi pripravíme konkrétnu ponuku špičkových multifunkčných zariadení presne podľa požiadaviek vašej firmy.

Zaujali Vás naše myšlienky?

Pozrite sa na ponuku tlačiarenských zariadení.

Farebné zariadenia

Multifunkčná tlačiareň farebná

Čiernobiele zariadenia

EKO farebné kopírky

EKO čiernobiele kopírky