loading1
loading2
alt

Cloudová tlač – Budúcnosť modernej firmy

category

Ako sa to robí

author

CopyOffice

Jednou z ďalších veľkých digitálnych transformácií bude prechod od sieťovej tlače ku cloudovej tlači. Ale čo presne je cloudová tlač, a či je to len výstrelok týchto dní, alebo niečo, čo môže vašej firme skutočne pomôcť?

Dobrou správou je, že cloudová tlač nie je len propagovaný technologický trik, ktorý v skutočnosti neprináša reálne výhody. V skutočnosti je cloudová tlač budúcnosťou tlače na pracovisku a správy tlače, pretože umožňuje ľuďom oveľa jednoduchšie pripojiť tlačiarne a vykonávať svoju prácu.

Cloudová tlač je tiež nevyhnutná pre vzdialenú a hybridnú prácu, ktorá sa stala súčasťou fungovania všetkých firiem.

Čo je cloudová tlač?

Skôr ako si vysvetlíme, čo je cloudová tlač, objasnime si, čo je to sieťová tlač a ako ľudia tradične používali tlačiarne.

Stručný prehľad pripojenia tlačiarní a histórie

Keď sa pred mnohými desaťročiami objavili počítačové tlačiarne, boli jednoduché a pripájali sa priamo k počítaču, ktorý tlačil dokumenty. V tých časoch potrebovali tlačiarne špeciálne káble, ktoré sa zmestili do paralelných portov tlačiarne. Paralelný port bol veľmi široký a ťažkopádny súbor konektorov, ktorý zaberal dosť miesta na zadnej strane tlačiarne.

Aby tlačiareň fungovala, bolo potrebné nainštalovať softvér pomocou diskety alebo neskôr disku CD-ROM. Potom sa počítač mohol pripojiť k tlačiarni prostredníctvom veľkého paralelného portu a príslušného kábla. Prvé tlačiarne nemali WiFi ani sieťový port. Preto správcovia siete mali dve možnosti, buď ku každému počítaču pripojiť vlastnú tlačiareň alebo v kancelárii zriadiť špeciálny počítač, alebo „tlačový server“, ku ktorému je pripojená jedna tlačiareň, ktorá bude zdieľaním prístupná pre všetky počítače v sieti. Správa tlače bola v každom prípade veľmi náročná.

Tlačiarne USB a WiFi

Nakoniec bol paralelný port nahradený USB a inštalácia softvéru tlačiarne sa stala o niečo jednoduchšou, pretože sa často inštaloval automaticky. Tlačiarne USB sa zvyčajne ľahko používajú, najmä pre domácich používateľov. V súčasnosti sú tlačiarne väčšinou typu „plug-and-play“, t.j. tlačiareň  zapojíte a operačný systém automaticky nainštaluje ovládač tlačiarne. OS Windows aj MacOS majú už integrované vlastné ovládače pre tlačiarne (pozri článok: https://copyoffice.sk/tlac-na-multifunkcnych-strojoch/ ).

Pripojenie k sieti však vyžaduje oveľa viac, dokonca aj so zabudovanými funkciami WiFi. Každý počítač, aby mohol tlačiť na sieťovej tlačiarni, musí mať nainštalovaný softvér  – ovládač tlačiarne. Ak je tlačiarní viac, potom musí byť inštalovaný ovládač každej tlačiarne. Nastavenie a údržba takéhoto súboru tlačiarní a počítačov je zvyčajne oveľa náročnejšia. Inými slovami, správa sieťovej (wifi aj LAN) tlače môže byť pre veľký počet ľudí nočnou morou a obzvlášť náročná, ak do kancelárie prichádzajú členovia hybridného tímu s vlastnými zariadeniami.

Cloudová tlač

Vitajte vo svete cloudovej tlače. Namiesto toho, aby používateľ musel inštalovať ovládače jednotlivých tlačiarní na prístup k rôznym tlačiarňam v sieti, všetky ovládače tlače sú spravované cloudovým systémom. Koncovému používateľovi jednoducho stačí pripojiť sa ku cloudu a povedať mu, ktorú tlačiareň chce použiť. To je pre správu tlače významná zmena.

Výhody cloudovej tlače

Ako vidíte, cloudová tlač úplne mení spôsob práce s tlačiarňami. Aké sú výhody:

  • členovia tímu môžu na tlač používať akékoľvek zariadenie pripojené ku cloudu bez toho, aby sa museli starať o ovládače tlačiarne,
  • nemusíte byť na fyzickom mieste, aby ste mohli tlačiť na danom mieste. Môžete vytlačiť niečo pre osobu v jednej kancelárii, zatiaľ čo vy sa nachádzate doma alebo v inej kancelárii,
  • pracovníci sa nemusia trápiť s ťažkopádnymi káblami alebo využívať cenný port USB na svojom notebooku, aby mali prístup k tlačiarni,
  • Aktualizácie softvéru tlačiarne prebiehajú automaticky v cloude a v reálnom čase, vďaka čomu sú tlačiarne oveľa stabilnejšie a bezpečnejšie
  • napokon, všetky uvedené skutočnosti pomáhajú znižovať náklady.

Ste pripravení začať s cloudovou tlačou?

Zaujali Vás naše myšlienky?

Pozrite sa na ponuku tlačiarenských zariadení.

Farebné zariadenia

Multifunkčná tlačiareň farebná

Čiernobiele zariadenia

EKO farebné kopírky

EKO čiernobiele kopírky