loading1
loading2
alt

Formáty papiera – metrické

category

Rady, tipy a návody

author

CopyOffice

Papier môžeme deliť podľa rôznych parametrov – veľkosť povrchová úprava, spôsob použitia. V článku „Papier hovorí za nás“ sme sa venovali povrchovej úprave papiera do laserových tlačiarní. Teraz sa oboznámime s rozmermi papiera, pretože každá tlačiareň má v nastavení možnosť výberu veľkosti formátu papiera. Každý sa stretol s A4 hárkom papiera, ale poznáme všetci aj jeho rozmer?  ( 297×210 mm)

Otázka znie: „prečo je A4 takýto rozmer 297mmx210mm?“

Všetko to prešlo vývojom a štandardizáciou, pričom nie všade sa používajú len jedny rozmerové štandardy. Závisí to od použitia papiera – na výrobu kníh, do laserových tlačiarní,…

Teraz sa oboznámime s metrickou sústavou a to čo sa používa v Európe a vo svete (okrem USA, Kanady,..)

Dosť bolo chodenia okolo, tu sú používané štandardy vo svete:

Európa ( okrem Veľkej Británie) Rozmery papiera podľa ISO/DIN (v mm)

 ABCDE
0841 × 11891000 × 1414917 × 1297  
1594 × 841707 × 1000648 × 917545 × 771 
2420 × 594500 × 707458 × 648385 × 545 
3297 × 420353 × 500324 × 458272 × 385400 × 560
4210 × 297250 × 353229 × 324192 × 272280 × 400
5148 × 210176 × 250162 × 229136 × 192 
6105 × 148125 × 176114 × 16296 × 136140 × 200
774 × 10588 × 12581 × 11468 × 96 
852 × 74 62 × 88 57 × 81
937 × 52 44 × 62 40 × 57
1026 × 37 31 × 44 28 × 40

Veľkosť papiera formátu typu A

Papiere typu A sú štandardom vo väčšine západných krajín (výnimkou sú napr. USA, Kanada alebo Mexiko); ich korene siahajú až k Veľkej francúzskej revolúcii.

Rozmery formátov typu „A“ upravuje medzinárodná norma ISO 216. Základom je hárok s plochou 1 m2, ktorého strany majú pomer 1 ku √2 (cca 1 ku 1,414), čo po zaokrúhlení vychádza na rozmery:

841 × 1 189 mm (formát A0).

Všetky nasledujúce formáty (A1 až A10) sú definované ako papiere, ktoré vzniknú preložením dlhšej strany predchádzajúceho formátu. Z jedného papiera formátu A0 tak vzniknú dva papiere formátu A1, z jedného papiera A1 zasa dva listy A2 atď.

Vďaka tomuto systému môžu kancelárske zariadenia tlačiť a kopírovať bez potreby zdrojový obrázok (či dokument) akokoľvek orezávať. Pomer strán zostáva zachovaný, stačí len zmeniť mierku.

Rozšírenie formátov typu “A“ sú obrie formáty 4A0 a 2A0 (tiež ako A00), ktoré sú štandardizované v Nemecku. Využívajú sa k tlači nadrozmerných plagátov a technických výkresov.

Tu sú rozmery

4A0: 1 682 × 2 378 mm2A0: 1 189 x 1 682 mm

Veľkosť papiera formátu typu B

Papier typu B využíva tiež pomer strán 1: √2, oproti formátu A je ale takmer o polovicu väčší. Základom je formát B0, ktorého kratšia strana má dĺžku 1 meter (plocha 1,414 m2). Ich veľkosť tiež určuje norma ISO 216. Formát B sa využíva predovšetkým pri tlačiarňach, ktoré nedisponujú bez-okrajovou tlačou; po vytlačení nasleduje orezanie na príslušný formát typu A (takže napr. z listu B3 vznikne celo-potlačený papier A3)

Veľkosť papiera formátu typu C (obálky)

Táto rada charakterizuje rozmery obálok, ktoré sú navrhnuté tak, aby sa do nich zmestili papiere typu A a B.

Pre obálky definuje medzinárodná norma ISO 269 (zodpovedajúca nemeckej norme DIN 678) používanie nasledujúcich formátov:

FormátRozmeryFormát obsahu
DL99 × 210 mm1/3 A4 (dvakrát prehnutá A4)
C7/C681 x 162 mm1/3 A5 (dvakrát prehnutá A5)
C6114 × 162 mmA6 (dvakrát prehnutá A4)
C6/C5114 × 229 mm1/3 A4 (dvakrát prehnutá A4)
C5162 × 229 mmA5 (jedenkrát prehnutá A4)
C4229 × 324 mmA4
C3324 × 458 mmA3
B6125 × 176 mmobálka pre formát C6
B5176 × 250 mmobálka pre formát C5
B4250 × 353 mmobálka pre formát C4
E4280 × 400 mmB4

DL (Dimension Lengthwise): 220 × 110 mm – využívajú sa pri strojovom obálkovaní pre papiere formátu A4 preložené dlhšou stranou na tretiny.

Ďalšie papierové formáty

Ďalšími – najmä v tlačiarenskom biznise často využívanými – formátmi sú rady RA a SRA. Využitie našli pri tlači na spád, teda u dokumentov a obrazových materiálov, ktoré je po tlači potrebné orezať (k tomu slúžia orezové značky) do formátov typu A.

Za týmto účelom sa väčšinou tlačia na papiere typu B, ako sme si napokon povedali vyššie. Kvôli relatívne veľkému objemu papierového odpadu ale vznikli formáty RA (raw A) a SRA (special raw A), ktoré sa veľkostne pohybujú medzi typom A a B a pri ktorých orezy sú menšie (a sú teda lacnejšie).

formát:rozmery papiera:formát:rozmery papiera:
RA0860 × 1 220 mmSRA0900 × 1 280 mm
RA1610 × 860 mmSRA1640 × 900 mm
RA2430 × 610 mmSRA2450 × 640 mm
RA3305 × 430 mmSRA3330 × 450 mm
RA4215 × 305 mmSRA4240 × 330 mm

Medzi ďalšie, neštandardné papierové formáty patria napr. tie švédske (radu D až G), japonské (rada JIS-B), sovietske, francúzske či americké – palcové (rad ANSI a ďalšie typy).

Japonské formáty papiera:

formát:rozmery papiera:
JB01 030 x 1 456 mm
JB1728 x 1 030 mm
JB2515 x 728 mm
JB3364 x 515 mm
JB4257 x 364 mm
JB5182 x 257 mm
JB6128 x 182 mm
JB791 x 128 mm
JB864 x 91 mm
JB945 x 64 mm
JB1032 x 45 mm
JB1122 x 32 mm
JB1216 x 22 mm
Shiroku ban 4264 x 379 mm
Shiroku ban 5189 x 262 mm
Shiroku ban 7127 x 188 mm
Kiku 4227 x 306 mm
Kiku 5151 x 227 mm

Zaujali Vás naše myšlienky?

Pozrite sa na ponuku tlačiarenských zariadení.

Farebné zariadenia

Multifunkčná tlačiareň farebná

Čiernobiele zariadenia

EKO farebné kopírky

EKO čiernobiele kopírky